U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 oktober 2018, 14.04u

Voorzitter
Belangenconflict over het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement
De voorzitter

Stand van zaken

Op 27 juni 2018 werd door de plenaire vergadering een motie betreffende een belangenconflict aangenomen met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement.

In het kader van dit belangenconflict vonden overlegvergaderingen plaats tussen delegaties van het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op 18 juli en 28 september 2018.

Het overleg heeft evenwel niet tot een oplossing aanleiding gegeven. Vandaar heb ik samen met mijn collega van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Charles Picqué het geschil voor verder gevolg aanhangig gemaakt bij de Senaat conform artikel 32 van de gewone wet tot hervorming der instellingen. De Senaat beschikt nu over een periode van dertig dagen om een met redenen omkleed advies uit te brengen bij het Overlegcomité.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.