U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de ondersteuning van lokale besturen in de strijd tegen armoede;
  • de evaluatie van de organisatie van de lokale verkiezingen van afgelopen zondag;
  • zorgcontinuïteit voor mensen met zelfmoordneigingen;
  • de rol van gezondheidspreventie bij de stagnerende toename van de levensverwachting;
  • de recente schandalen in het voetbal;
  • de aandacht voor toerisme op de VRT, naar aanleiding van de beslissing om het programma 'Weg zijn wij' te schrappen;
  • het verbreken van de diplomatieke banden met Vlaanderen door Spanje en de reactie hierop van de Vlaamse Regering
  • digitale vaardigheden en artificiële intelligentie in het hoger onderwijs.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 17 oktober 2018 (pdf)

Decreet houdende afwijkingen op gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie

De plenaire vergadering behandelt bij spoed een voorstel van decreet van de meerderheidsfracties houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie. Bedoeling van dit voorstel is de energiebevoorrading in geval van noodsituatie te kunnen verzekeren.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Boodschappen
Ingekomen documenten en mededelingen
Belangenconflict over het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement
Regeling van de werkzaamheden
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
32 (2018-2019)

VASTE NATIONALE CULTUURPACTCOMMISSIE

Verkiezing van een plaatsvervangend lid
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.