U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 oktober 2018, 13.58u

Voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Dames en heren, onderdanig aan de Vlaamse Regering als we zijn, moet ik in opdracht van de minister meedelen dat nu aansluitend de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen vergadert voor de bespreking van een ontwerp van decreet.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag.

We komen opnieuw bijeen op woensdag 17 oktober 2018 om 14 uur.

Ik wens u allen een behouden thuiskomst en zeer veel succes komende zondag.

De vergadering is gesloten.

– De vergadering wordt gesloten om 16.04 uur.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.