U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • het behalen van de doelstellingen voor grondige energetische renovaties tegen 2030;
  • de evaluatie van het beleid inzake energiearmoede;
  • sporten op het werk of tijdens de verplaatsing van en naar het werk;
  • de oproep voor een ambitieuzer klimaatbeleid en de ondersteuning van lokale besturen hierin;
  • het voorstel om het gewestplan af te schaffen;
  • de uitbetaling van schadedossiers door het Landbouwrampenfonds;
  • betaalde VRT-uitzendingen op locatie;
  • wantoestanden bij de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij ABC.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 10 oktober 2018 (pdf)

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
22 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
18 (2018-2019)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
22 (2018-2019)
van Lionel Bajart aan minister Sven Gatz
23 (2018-2019)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.