U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, ik beloof dat ik het heel kort zal houden. Dit is een aanpassing die deels ook op initiatief van onze fractie genomen is om een beetje ‘opkuis’ te houden in dit systeem. We zijn dan ook heel blij dat die bijsturingen er komen, gealigneerd op de aanbevelingen van de audit die gebeurde door het Rekenhof.

Ik denk dat het absoluut belangrijk is dat wij als overheid voortdurend het signaal geven dat overheidsgeld nuttig en efficiënt wordt gebruikt. Met deze regeling gaan we er ook voor zorgen dat er effectief twee basisvoorwaarden zijn, namelijk dat er arbeidsmarktgericht of loopbaangericht gewerkt wordt met die opleidingen en de subsidies die we daaraan geven. Dat betekent dat we als overheid ook blijvend aandacht hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van de mensen die die opleidingen volgen en we dat niet alleen op basis van de inbreng van de werkgevers doen maar ook kijken naar de werknemers. Ik wilde alleen maar dat aanstippen, naast het feit dat we transparant zijn door een databank aan te leggen die heel eenvoudig raadpleegbaar zal zijn en de administratieve rompslomp tot een minimum zal beperken. Dat zijn voor onze fractie een paar zaken die ik wou vermelden als zeer belangrijk.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1632/3)

– De artikelen 1 tot en met 30 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Wijziging van het Statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.