U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Wijziging van het Statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

Actuele vraag over de oproep van een aantal VUB-taalspecialisten om een marshallplan voor het taalonderwijs in Vlaanderen te lanceren
Actuele vraag over de beschikbaarheid van voldoende middelen voor de renovatie van sociale woningen
Actuele vraag over de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen in de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode
Actuele vraag over het investeringsbeleid voor de binnenvaart in Vlaanderen
Actuele vraag over de problematische samenwerking tussen De Lijn en de lokale besturen
Actuele vraag over de uitbouw van een succesvol openbaar vervoer als alternatief voor de wagen en de eventuele bijkomende middelen die hiervoor nodig zijn
Actuele vraag over de inspraak van lokale besturen bij De Lijn
Actuele vraag over de verkeersveiligheid van senioren
Actuele vraag over de kritiek van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) op de geplande invoering van het slimme rekeningrijden voor personenwagens
Actuele vraag over de gevolgen van digitalisering en robotisering voor de Vlaamse arbeidsmarkt
Actuele vraag over het Vlaams actieplan voor Artificiële Intelligentie
Actuele vraag over de resultaten van het CurieuzeNeuzen-onderzoek naar de luchtvervuiling in Vlaanderen en de beleidsconclusies die hieruit worden getrokken
Actuele vraag over de reactie van de Vlaamse Regering op de resultaten van het CurieuzeNeuzen-onderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen
Actuele vraag over de resultaten van het CurieuzeNeuzen-onderzoek
Actuele vraag over de recyclagecijfers inzake plastic flessen van Fost Plus en het onderzoek van Recover

BESPREKINGEN

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, wat betreft de afstemming op de vrijwillige samenvoeging van gemeenten
van de Vlaamse Regering
1626 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren
Ontwerp van decreet houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN - Bespreking en stemming

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, wat betreft de afstemming op de vrijwillige samenvoeging van gemeenten
Amendement op het ontwerp van decreet betreffende de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren
Ontwerp van decreet houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Motie tot besluit van de op 18 september 2018 door Rob Beenders in commissie gehouden interpellatie tot minister Joke Schauvliege over de droogteperiode in de zomer van 2018
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.