U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • een marshallplan voor het taalonderwijs in Vlaanderen;
  • de middelen voor de renovatie van sociale woningen;
  • de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen in de Vlaamse Rand;
  • de investeringen voor de binnenvaart;
  • de samenwerking tussen De Lijn en de lokale besturen en de middelen voor het openbaar vervoer;
  • de verkeersveiligheid van senioren;
  • de kritiek op de plannen voor een kilometerheffing (rekeningrijden) voor personenwagens;
  • het actieplan Artificiële Intelligentie en de gevolgen van digitalisering en robotisering voor de arbeidsmarkt;
  • de resultaten van het CurieuzeNeuzen-onderzoek naar luchtvervuiling in Vlaanderen;
  • de recyclagecijfers inzake plastic van Fost Plus en het onderzoek van Recover.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 3 oktober 2018 (pdf)

Hervorming opleidingsincentives: ontwerp van decreet Vlaams opleidingsverlof en diverse bepalingen Werk en Sociale Economie

De opleidingsincentives voor werknemers bestaan uit de opleidingscheques, het betaald educatief verlof en het opleidingskrediet. Het Vlaams regeerakkoord stelt dat deze opleidingsincentives hervormd moeten worden om een coherent beleid inzake arbeidsmarktgerichte opleiding te kunnen voeren. Op 11 juli 2017 sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners een VESOC-akkoord omtrent vorming en opleiding. Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering dit akkoord nu uitvoeren. Het ontwerp bevat drie grote luiken: de omvorming van het betaald educatief verlof tot het Vlaams opleidingsverlof; het uitdoven van de maatregel sociale promotie; en een aantal wijzigingen aan de regelgeving inzake ervaringsbewijzen. De hervorming van de opleidingscheque en het opleidingskrediet komt niet aan bod in het kaderdecreet, maar zal via de uitvoeringsbesluiten gebeuren. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Wijziging van het Statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Matthias Diependaele aan minister Philippe Muyters
11 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1626 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1632 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Paul Cordy
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN - Bespreking en stemming

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1632 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Paul Cordy
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.