U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Wouter Vanbesien, Björn Rzoska en Bart Caron betreffende de schending van de mensenrechten door de Marokkaanse overheid naar aanleiding van de protesten in de Rif.

De heer Vanbesien heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

Voorzitter, er zijn in mijn ogen twee redenen om dit vandaag te behandelen.

Ten eerste gaat dit over de situatie ter plaatse in Marokko. U weet dat de vreedzame protesten in de Rif zijn begonnen in oktober 2016, maar vanaf mei 2017 is de houding van Marokko ten opzichte van die protesten serieus omgeslagen. Men heeft gekozen voor hardhandige repressie met vervolging, fysiek geweld en geen eerlijk proces. Dat heeft nu nog eens een actualiteitswaarde gekregen omdat er vorige week uitspraken zijn gedaan door het hof van beroep van Casablanca met bijzonder zware straffen voor de leiders van de protestbeweging. Vier leiders hebben twintig jaar gekregen, en dit enkel als gevolg van vreedzaam protest en opstand tegen corruptie en ongelijkheid en voor economische ontwikkeling. Het is dan ook logisch dat we als Vlaams Parlement op dit moment snel een uitspraak doen over de situatie.

Een tweede reden is veel minder belangrijk en in de marge, maar ik wil ze hier toch geformuleerd hebben, namelijk de behandeling in ons parlement. Ik heb dit voorstel van resolutie begin mei ingediend. Er was begin juni plaats voor behandeling in de commissie. Op dat moment heeft de meerderheid ook een tekst uitgedeeld en een eigen voorstel van resolutie ingediend op 5 juni. Er was dan de afspraak om die samen op 19 juni in de commissie te bespreken, maar zonder aanwijsbare reden is dat volledig stilgevallen, ondanks het feit dat er een tekst was van de heren Hendrickx, Kennes, De Croo, Van Esbroeck, mevrouw Jans en de heer Vanlouwe. Ik weet niet waarom. Het zou kunnen of moeten zijn dat het met druk te maken heeft vanuit het Marokkaanse regime. Ik neem aan dat de N-VA, CD&V en Open Vld onafhankelijk genoeg zijn om hun eigen standpunt te maken en zich daar niet door te laten leiden.

Omdat de uitspraak van het Vlaams Parlement, ondanks het feit dat het voorstel reeds lang is ingediend, over de zomer zou worden getild, vind ik dat het een goed moment is, met als belangrijkste reden de situatie in Marokko en de uitspraak daar, om het vandaag in deze plenaire vergadering te behandelen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Wouter Vanbesien, Björn Rzoska en Bart Caron betreffende de schending van de mensenrechten door de Marokkaanse overheid naar aanleiding van de protesten in de Rif naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.