U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 juli 2018, 14.05u

Voorzitter
Aanwijzing van het college van deskundigen voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de aanwijzing van het college van deskundigen voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018, conform artikel 12 van het decreet van 25 mei 2012 houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen.

Tijdens de verkiezingen zien de deskundigen toe op het gebruik, de goede werking en de integriteit van de digitale processen in verband met de kandidaten, de stemming en de zetelverdeling, alsook op de procedures voor de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van de apparatuur, de software en de digitale gegevensdragers. Uiterlijk tien dagen na de dag van de verkiezingen bezorgen ze een verslag aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Het Uitgebreid Bureau draagt de heren Kurt De Vriendt, directeur van de directie Aankoop, Infrastructuur en Informatica, Bart Martens, directeur van de directie Administratie, en Romain Voes, stafmedewerker IT bij de directie Aankoop, Infrastructuur en Informatica, voor als effectieve deskundigen en de heren Steven Es en Romeo Maryns, analisten-programmeurs bij de directie Aankoop, Infrastructuur en Informatica, als plaatsvervangende deskundigen.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Dan verklaar ik de heren Kurt De Vriendt, directeur van de directie Aankoop, Infrastructuur en Informatica, Bart Martens, directeur van de directie Administratie, en Romain Voes, stafmedewerker IT bij de directie Aankoop, Infrastructuur en Informatica, aangewezen als effectieve deskundigen en de heren Steven Es en Romeo Maryns, analisten-programmeurs bij de directie Aankoop, Infrastructuur en Informatica, als plaatsvervangende deskundigen van het college van deskundigen zoals bedoeld in artikel 12 van het decreet van 25 mei 2012 houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.