U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • een Belgische uitzondering op het Europese neonicotinoïdenverbod en de reactie van de Vlaamse Regering hierop;
  • het beleid met betrekking tot de aanhoudende droogte;
  • de voorlopige niet-erkenning van de Vlaamse Wereldoorlog I-sites en voormalige landloperkolonies als werelderfgoed;
  • het standpunt van de Vlaamse Regering met betrekking tot een eventuele CO2-taks;
  • de wachtlijsten van kandidaten voor een inburgeringstraject;
  • de overname van het deelfietsfietssysteem Blue-bike van de NMBS door Vlaanderen;
  • de financiering van het decreet Iedereen verdient vakantie.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 4 juli 2018 (pdf)

Wijziging Onroerenderfgoeddecreet

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit traden grotendeels in werking in 2015. De archeologiebepalingen traden gefaseerd in werking vanaf 2016. In het regeerakkoord voorzag de Vlaamse Regering een ex post evaluatie (beoordeling achteraf op inhoud, uitvoering, prestaties en effecten van het uitgevoerde beleid) van het Onroerenderfgoeddecreet om de effecten ervan te meten en eventuele bijsturingen uit te voeren. Na de evaluatie door het Agentschap Onroerend Erfgoed en de bespreking van een conceptnota in de commissie, bespreekt de plenaire vergadering het ontwerp van decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet en houdt de eindstemming. De concrete voorgestelde wijzigingen aan de regelgeving staan opgesomd in de memorie van toelichting.

Wijziging Dierenwelzijnswet in kader van zesde staatshervorming

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen sinds 1 juli 2014 bevoegd voor dierenwelzijn. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in dat de Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986 moet aanpassen aan de gewijzigde bevoegdheidsverdeling. Naast terminologische en technische aanpassingen bevat het ontwerp van decreet ook een aantal inhoudelijke wijzigingen aan de regelgeving. Zo komt er onder meer een verbod op het gebruik van elektrische halsbanden bij honden.

Aanpak grensoverschrijdend gedrag

Naar aanleiding van de mediaberichtgeving over misbruik in de judosport, richtte het Vlaams Parlement op 21 juni 2017 een bijzondere commissie op inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport. Toen in oktober 2017 de internationale #MeToo-campagne werd gelanceerd, breidde het parlement het werkveld van de bijzondere commissie uit naar alle domeinen van de samenleving waar dergelijk grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Na uitgebreide hoorzittingen in de commissie liggen nu twee voorstellen van decreet en een voorstel van resolutie om de problematiek van het grensoverschrijdend gedrag aan te pakken voor in de plenaire vergadering, ter bespreking en stemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Belangenconflict over het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement
Regeling van de werkzaamheden
van Johan Danen aan minister Joke Schauvliege
434 (2017-2018)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
435 (2017-2018)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
436 (2017-2018)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
437 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Joris Poschet en Herman Wynants
1631 (2017-2018) nr. 1
Aanwijzing van het college van deskundigen voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018
Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger
Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers Wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers
van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Joris Poschet en Herman Wynants
1631 (2017-2018) nr. 1
Vakantiewensen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00: ACTUELE VRAGEN

van Johan Danen aan minister Joke Schauvliege
434 (2017-2018)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
435 (2017-2018)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
436 (2017-2018)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
437 (2017-2018)
van Martine Fournier aan minister Ben Weyts
444 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1553 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Manuela Van Werde en Bart Caron
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Lionel Bajart, Peter Wouters, Joris Poschet, Herman Wynants, Katrien Schryvers en Miranda Van Eetvelde
1630 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Imade Annouri en Bert Moyaers
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Joris Poschet en Herman Wynants
1631 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
verslag door Ward Kennes
1509 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Ward Kennes
Verslag

AANWIJZING VAN HET COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VOOR DE LOKALE EN PROVINCIALE VERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018

STATUUT VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGER – Bespreking en stemming

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN - Besprekingen en stemmingen

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers
Wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1553 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Manuela Van Werde en Bart Caron
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1555 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Els Robeyns en Sabine Vermeulen
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Lionel Bajart, Peter Wouters, Joris Poschet, Herman Wynants, Katrien Schryvers en Miranda Van Eetvelde
1630 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Imade Annouri en Bert Moyaers
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Joris Poschet en Herman Wynants
1631 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Peter Wouters, Joris Poschet, Lionel Bajart, Elke Sleurs, Katrien Schryvers en Marius Meremans
1629 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Herman Wynants
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.