U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Belangenconflict over het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement
Regeling van de werkzaamheden
van Johan Danen aan minister Joke Schauvliege
434 (2017-2018)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
435 (2017-2018)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
436 (2017-2018)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
437 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Joris Poschet en Herman Wynants
1631 (2017-2018) nr. 1
Aanwijzing van het college van deskundigen voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018
Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger
Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers Wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers
van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Joris Poschet en Herman Wynants
1631 (2017-2018) nr. 1
Vakantiewensen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00: ACTUELE VRAGEN

van Johan Danen aan minister Joke Schauvliege
434 (2017-2018)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
435 (2017-2018)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
436 (2017-2018)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
437 (2017-2018)
van Martine Fournier aan minister Ben Weyts
444 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1553 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Joris Poschet en Herman Wynants
1631 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
verslag door Ward Kennes
1509 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Verslag

AANWIJZING VAN HET COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VOOR DE LOKALE EN PROVINCIALE VERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018

STATUUT VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGER – Bespreking en stemming

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN - Besprekingen en stemmingen

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers
Wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1553 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Joris Poschet en Herman Wynants
1631 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.