U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 juni 2018, 14.02u

Voorzitter
van Ingeborg De Meulemeester, Güler Turan, Herman De Croo, Wouter Vanbesien en Ward Kennes
1571 (2017-2018) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Güler Turan, Herman De Croo, Wouter Vanbesien en Ward Kennes betreffende de situatie van de Rohingya.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Wat de Rohingyaminderheid in Myanmar betreft, zijn er feiten gebeurd naar aanleiding van een inval bij een legerdienst op 25 augustus 2017. In november 2017 heeft de sp.a-fractie een voorstel van resolutie ingediend. Samen met de meerderheid hebben we de tijd genomen om dat grondig te doen. Intussen was ook in het Europees Parlement een voorstel van resolutie ingediend.

Er hebben etnische zuiveringen plaatsgevonden, er zijn mensen verkracht en vermoord en meer dan 700.000 Rohingya zijn verdreven vanuit Myanmar naar buurland Bangladesh. De situatie was zo ernstig dat Amnesty International, de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties de situatie meermaals hebben aangeklaagd en het hadden over een etnische zuivering.

Inmiddels heeft de Vlaamse overheid wel, op initiatief van sp.a, 200.000 euro steun gestuurd voor de vluchtelingen die in Bangladesh zaten. Dankzij de steun vanuit Vlaanderen zijn daar sanitaire gelegenheden gecreëerd, vooral voor vrouwen en kinderen. Dat neemt niet weg dat wij met de meerderheid op een bepaald moment hebben besloten, ik weet niet meer op initiatief van welke collega, om de ambassadeur van Myanmar naar het parlement te laten komen, zodat we een voorstel van resolutie zouden kunnen indienen en wel degelijk vragen zouden kunnen stellen. We hebben de ambassadeur, de heer Paw Lwin Sein, in onze commissie gehad, maar ik denk dat vooral zijn uiteenzetting aanleiding heeft gegeven tot een kamerbreed voorstel van resolutie. De ambassadeur was in de commissie over van alles en nog wat aan het spreken, behalve over de etnische zuiveringen, de moorden, de verkrachtingen, de verdrijvingen. Zijn ontkenning, of zijn weigering om in te gaan op de problematiek heeft eigenlijk alle collega’s kamerbreed ervan kunnen overtuigen om toch met een voorstel van resolutie te komen, ook al dateren de feiten, de etnische zuiveringen van augustus 2017.

Ik denk dat het grootste probleem vandaag nog altijd de nationaliteit van die minderheid is, het feit dat ze in kampen zitten in Bangladesh en moeten terugkeren. Verder wordt vastgesteld dat die dorpen verder worden platgebrand en dat er nu militaire basissen op worden gebouwd. Er is het feit dat journalisten in de gevangenis zitten die bewijsmateriaal hebben van de feiten, dat die mensen nu worden vervolgd. We hebben gevraagd dat er internationale waarnemers binnen zouden kunnen om die vaststellingen te doen. Er is ook het feit dat de resterende, achtergebleven minderheid toegang tot voedsel wordt ontzegd. Ze kunnen blijkbaar niet naar hun velden gaan. Ze kunnen niet naar de markten gaan. Het voorstel van resolutie dat we kamerbreed hebben goedgekeurd, geeft ons de mogelijkheid om die feiten te veroordelen en te vragen dat de Vlaamse overheid minstens de boodschap zou overbrengen aan de Myanmarese overheid dat we dat niet pikken.

Inhoudelijk laat ik het vooral over aan collega De Meulemeester om daar verder op in te gaan. Dit is er een beetje laat gekomen, maar het is er grondiger gekomen, en ik ben heel blij met de kamerbrede steun die we hier kunnen geven voor dit voorstel van resolutie betreffende een minderheid die vandaag het slachtoffer is van mensenrechtenschendingen, wat voor ons onaanvaardbaar is. Hartelijk dank.

De voorzitter

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Voorzitter, collega’s, met het voorliggende voorstel van resolutie vragen we de Vlaamse Regering om er bij alle betrokken partijen op aan te dringen om de vrijwillige en veilige terugkeer van de Rohingya naar hun plaats van herkomst te garanderen, en dit onder toezicht van de VN. De regering in Myanmar veegt systematisch Rohingya-dorpen van de kaart en maakt zich schuldig aan verkrachtingen en moorden, en honderdduizenden Rohingya zijn al gevlucht naar buurland Bangladesh. Daar leven ze in onhygiënische vluchtelingenkampen. De situatie is schrijnend. Er is sprake van een systematische schending van de mensenrechten jegens de Rohingyamoslimminderheid. Met dit voorstel van resolutie vragen we aan de Vlaamse Regering om er bij de autoriteiten van Myanmar op aan te dringen om samen te werken met hulporganisaties, de EU en de VN. Onmiddellijke internationale humanitaire toegang tot de deelstaat Rakhine is noodzakelijk. Ook moet men de oorzaken van het conflict aanpakken. Myanmar en de VN hadden onlangs een akkoord om de repatriëring van de Rohingya te vergemakkelijken. We kunnen enkel hopen dat dit een voorzichtige stap in de goede richting is, maar we moeten dit verder blijven opvolgen. Schendingen van de mensenrechten en etnische zuiveringen moeten we altijd ten strengste veroordelen. Dat beogen we dan ook met dit voorstel van resolutie. Ik ben blij dat we inderdaad, zoals collega Turan heeft gezegd, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, alle geweld krachtig veroordelen. (Applaus)

De voorzitter

De heer De Croo heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

Voorzitter, dit voorstel is grondig besproken. Het duidt aan hoe complex en wisselvallig, in de slechte zin van het woord, situaties wereldwijd kunnen zijn. Dat land heeft een leidster die de grootste vredesprijs die men kan vinden, heeft gekregen, wellicht verdiend, en we zien dat de reële macht wordt uitgeoefend door andere structuren van datzelfde land.Tegelijkertijd zijn het de doodarmen die er het slachtoffer van zijn. Dat ons parlement daarop reageert, vind ik nuttig.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.