U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling en intrekking

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, ik heb deze namiddag voorgesteld om bij hoogdringendheid de agenda uit te breiden met een voorstel van resolutie. Ondertussen hebben wij dat voorstel van resolutie ingetrokken en is er een nieuw voorstel van resolutie ondertekend door alle fracties. Het is uiteraard logisch dat ik de nieuwe tekst bij hoogdringendheid op de tafel leg.

De voorzitter

De oude tekst is ingetrokken? (Instemming)

Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.