U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 juni 2018, 14.02u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Dit is een totaal ander verhaal, minister. Uw toerismebeleid is natuurlijk gestoeld op de sterktes van Vlaanderen. U hebt dat heel mooi geformuleerd in uw beleidsnota: “Onze bezoekers creëren welvaart en dragen bij tot de uitstraling van ons land.” U zegt ook dat u ervoor kiest om mensen te lokken naar zaken waarmee Vlaanderen zich onderscheidt van zijn toeristische concurrenten. U investeert dus in de Vlaamse kroonjuwelen, zoals erfgoed, kunst, tafelen, fietsen, festivals enzovoort. Er staat een heel interessante, mooie zin in uw beleidsnota, namelijk dat onze regio “wordt gekenmerkt door typische attracties met unieke belevingen, waarbij erfgoed – in de brede betekenis van het woord – dé aantrekkingskracht vormt”.

Als belangrijkste toeristische impulsprogramma voor 2018-2020 hebt u dan ook heel terecht gekozen voor de Vlaamse meesters. Zo was er de terugkeer van het Lam Gods naar Sint-Baafs, is er volgend jaar een Bruegeljaar en is er hopelijk binnenkort de heropening van het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Dat zijn allemaal mooie aanleidingen om toeristen te laten kennismaken met onze Vlaamse meesters. Die Vlaamse meesters hebben Vlaanderen sinds de middeleeuwen op de kaart gezet en zijn de inspiratie geweest voor heel wat Europese cultuur. Dat waren echte vakmensen, die creatief waren en overal gewaardeerd werden. Onze huidige kunstenaars zijn dat gelukkig ook nog altijd.

U kiest in uw toerismebeleid dan ook voor een domeinoverschrijdende aanpak. We hebben dat onlangs nog gezien bij de opening van het Barokjaar, dat direct een schot in de roos was dankzij een goede samenwerking tussen de culturele sector en de toeristische sector. Met het MICE-programma, gericht op congrestoeristen, probeert u hen naar interessante erfgoedlocaties te lokken.

De voorzitter

Wat is uw vraag, mevrouw Brouwers?

Door dat transversale karakter hebben beslissingen in andere beleidsdomeinen een grote impact. De vraag is of u, gelet op dat belang, ook bereid bent om pleitbezorger te zijn voor de erfgoedsector bij de regeringsbeslissing die binnenkort zal moeten worden genomen in verband met de beleidsplannen van de erfgoedsector.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Dat is correct. Ik heb in het kader van toeristisch beleid inderdaad veel aandacht voor erfgoed, omdat we met ons toeristisch beleid echt willen focussen op de troeven die ons onderscheiden van onze naaste concurrenten, zeg maar onze buurlanden. We focussen onder andere op ons culinair erfgoed, maar evengoed op kunst en cultuur en dus ook op zowel roerend als onroerend erfgoed. Er is onder andere het project van de Vlaamse meesters.

Anderzijds investeren we ook in het MICE-toerisme (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), omdat we denken dat dat economisch heel attractief en lucratief is. Toeristen spenderen hier namelijk heel wat in het kader van MICE. We hebben hier een uniek aanbod omdat we congressen kunnen laten plaatsvinden in fantastische decors. Ik denk aan het Elisabeth Center in de zoo en vlakbij het station van Antwerpen. Evengoed investeren we in het Hof van Busleyden, afgelopen week nog in Mechelen. We investeren ook toerismemiddelen in de herinrichting van de kapel in Sint-Baafs, om ervoor te zorgen dat we het Lam Gods, dat fantastische kunstwerk, perfect kunnen ontsluiten en laten zien aan zovele toeristen. Ik denk ook aan het Gravensteen in Gent en aan Het Steen in Antwerpen.

Dat zijn allemaal projecten waarover we, zowel structureel als ad hoc, overleg hebben met Erfgoed. Dat is niet altijd simpel, want we hebben vanzelfsprekend een andere invalshoek. Zo waren er veel en lange discussies over de herinrichting van de Sint-Baafskathedraal, maar het gaat toch vooruit.

U verwijst naar de beleidsplannen. Ik denk dat het dan gaat over de beheersplannen. Ik heb vernomen dat er in de commissie van dit parlement een decreet besproken werd dat die beheersplannen schrapt en zou vervangen door onderhoudsplannen. Ik begrijp dat die beheersplannen geschrapt zouden worden omdat die ongelooflijk veel planlast met zich meebrengen. Dit is dus echt een efficiëntieoefening, waardoor er meer energie en meer middelen kunnen vrijkomen om zich echt bezig te houden met het werkelijke erfgoedbeleid. Als dat de doelstelling is, dan ondersteun ik dat volledig. Ik heb dan ook alle vertrouwen in de bevoegde minister.

Minister, ik heb nog een concrete vraag. De Vlaamse Meesters, dat stopt natuurlijk nooit maar nu is er de focus op 2020. Normaal gezien zal uw administratie op voorhand al eens nadenken wat er nadien komt. Kan al een tipje van de sluier worden opgelicht wat de volgende belangrijke impulsprogramma’s kunnen inhouden?

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister, ik vind het altijd een beetje bizar, maar het is nu eenmaal zo dat toerisme gebruik maakt van de kwaliteiten van andere beleidsdomeinen en materies om het toerismebeleid te stimuleren, dat vooral een economisch gericht beleid is. Ik was in het begin een beetje kritisch over uw Vlaamse Meesters en de keuze ervoor, maar ik moet zeggen dat die keuze vanuit een inhoudelijk standpunt terecht is. Want waar zijn we in de wereld beter voor bekend dan voor onze kunst? Het is, denk ik, ons belangrijkste exportproduct.

De investeringen die u hebt gedaan om de Vlaamse Meesters op de kaart te zetten, bijvoorbeeld in de musea in Vlaanderen en in de bezoekerscentra, liggen een stuk boven de reguliere werkingskosten die musea zelf hebben. Het is fijn dat u daartoe bijdraagt maar onze bezorgdheid is dat u, wanneer straks moet worden beslist over onze musea in Vlaanderen, ook de basiswerking van die musea op een valabel, internationaal niveau helpt te brengen, en dat u mee dat duwtje in de rug geeft. Dat is in uw belang, in het belang van het cultureel erfgoed en in het belang van Vlaanderen.

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Er gebeurt heel wat om van ons erfgoed, van het DNA van Vlaanderen een toeristische troef te maken. Ik geloof er echt in dat we erfgoed als hefboom voor economie, tewerkstelling en welvaart kunnen en moeten gebruiken. We betrekken ook meer Vlamingen op een laagdrempelige manier bij die authenticiteit van Vlaanderen, en tegelijkertijd positioneren we Vlaanderen in de wereld als een regio met een rijke cultuur en een rijke geschiedenis. Daarvoor is het belangrijk dat we zowel op politiek als op ambtelijk vlak goed samenwerken. Het gaat dan vooral over een samenwerking tussen cultuur, toerisme en buitenlands beleid. We moeten er wel over waken dat die gezamenlijke langetermijnvisie duidelijk is zodat we daar een goed op elkaar afgestemd actieplan voor krijgen. Minister, zijn er mogelijkheden om overkoepeld, gecoördineerd onze mensen en middelen in te zetten over die domeinen heen zodat we zo efficiënt mogelijk kunnen werken?

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Vanuit de hele wereld komt men naar ons land voor het bier, de chocolade maar absoluut ook voor onze onwaarschijnlijk rijke kunst. In Europa, in het centrum van de wereld, in het verleden, hebben wij een ongelofelijk belangrijke rol gespeeld op alle vlakken: beeldende kunst, muziek, architectuur enzovoort. Naast de culinaire kracht is kunst voor Vlaanderen een ongelofelijk belangrijke motor voor ons toerismebeleid. Minister, bent u bereid om binnen de Vlaamse Regering, samen met uw collega’s, de vraag van de musea en de erfgoedinstellingen die staan te springen om hun rol volop te spelen en om ons rijke erfgoed maximaal te ontsluiten en te promoten in het buitenland, mee te ondersteunen?

Minister Ben Weyts

Ik ben al een tijdje bezig met dat beleid. In het kader van het toeristisch beleid focussen we, ook onze middelen, op onze verschillende troeven. Concreet voor de Vlaamse Meesters hebben we 26 miljoen euro geïnvesteerd in vijftien projecten. In veel gevallen komt dat ook ten goede van de musea. Als minister van Toerisme zit ik op regelmatige basis samen met de diverse musea en curatoren waarbij we onder andere investeren in het Barokjaar, in wat de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in België (KMSK) te bieden hebben, in wat nu wordt tentoongesteld in het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen, maar ook daarbuiten.

Dat is dus een wederzijdse versterking. Wij maken gebruik van de aantrekkingskracht van musea, van al hetgeen we te bieden hebben inzake kunst en cultuur, om dat meer toeristisch te gaan vermarkten. Daarvoor investeren we ook in dat aanbod, in dat erfgoed. Of dat nu roerend dan wel onroerend is, dat maakt ons niet uit. Dat zullen we dus blijven doen.

Nu hebben we onze planning tot 2020 wat het aanbod inzake Vlaamse Meesters betreft, maar recent is er ook op het vlak van eten en drinken, het culinair erfgoed, een sterke focus. Ik ben onlangs in Thailand geweest. We hebben ervoor gezorgd dat Vlaanderen in 2020 het gastland wordt voor de internationale top van de United Nations World Tourism Organization (UNWTO) die wordt georganiseerd over culinair toerisme. Dat hebben we binnengehaald. We zullen dan ook een week organiseren met allerhande festiviteiten in het kader van eten en drinken rond die internationale top van de Verenigde Naties.

We zijn dus altijd bezig met een verdere planning, maar altijd maken we de keuze qua focus. We bundelen de middelen om ze te investeren in grote projecten, niet in alle kleintjes. Dat is poedersuikerbeleid, dan is misschien iedereen content in elke kleine gemeente, maar daarmee haal je toeristen niet naar Vlaanderen, wel met de grote internationale magneten, zoals kunst en cultuur. (Applaus bij de N-VA)

Minister, u hebt op het einde een beetje de focus gelegd op het culinair toerisme, dat ongetwijfeld heel belangrijk is voor Vlaanderen. Bij deze vraag lag de focus voornamelijk op het erfgoed, op de sector van musea, archieven, kunsten. Wij vernamen vanuit de commissie Cultuur dat de adviezen van de beoordelingscommissie over alle erfgoeddossiers die vanuit heel Vlaanderen zijn ingediend, vandaag zullen worden overhandigd aan de regering. Binnenkort belanden die dus op uw tafel, op de regeringstafel. Het was voornamelijk daarvoor dat wij ook aandacht vroegen, want hier gaat het natuurlijk over de basiswerking van onder andere die musea, die natuurlijk goed moeten kunnen blijven werken om dan al de rest, mooie projecten en veel toeristen te ontvangen. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.