U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 juni 2018, 14.03u

Voorzitter
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Maes, verslaggever, heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Voorzitter, minister, collega's, ik weet dat de voorzitter ervan uitgaat dat alle collega’s het verslag gelezen hebben, maar voor het luttele aantal onder u bij wie dat niet gelukt is, wil ik toch even benadrukken dat dit een wat speciaal verslag is omdat het een ontwerp van decreet is dat gaat over een vereenvoudiging van wetgeving. Het schaft ongebruikte dingen af, het rationaliseert en het simplificeert. Omdat we dat niet vaak doen, wilde ik dat hier toch even benadrukken. Uit de rest van de discussie die de collega's zullen voeren, zal ook blijken dat dat niet altijd een gemakkelijke oefening is, maar ik vond dat ik dat toch even mocht benadrukken. (Applaus)

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Ik had een heel mooi betoog over de verschillende zaken die hiermee gerealiseerd worden, maar ik ga ervan uit dat dat in de commissie degelijk genoeg is uitgelegd. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1572/3)

– De artikelen 1 tot en met 21 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.