U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 juni 2018, 13.59u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering
1574 (2017-2018) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 5, van Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez, tot invoeging van een artikel 27/1.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

  96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 6, van Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez, tot invoeging van een artikel 27/2.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

  96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 7, van Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez, tot invoeging van een artikel 72/1.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  71 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 8, van Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez, tot invoeging van een artikel 72/2.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

  96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

  96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  29 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De redenen voor onthouding werden reeds toegelicht.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.