U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de veiligheid van de fietsinfrastructuur;
  • de containercapaciteit van de Antwerpse haven en de aanleg van het Saeftinghedok;
  • deradicaliseringsprojecten voor gedetineerden die in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling;
  • de wachtlijsten voor het persoonlijkeassistentiebudget (PAB) voor minderjarigen met een handicap;
  • de realisatie van een supersnel gebiedsdekkend fibernetwerk in Vlaanderen;
  • de nakende handelsoorlog met de VS, na het aflopen van de tijdelijke uitzondering voor invoerheffingen op Europees staal en aluminium;
  • de beslissing van Umicore om een nieuwe batterijfabriek te vestigen in Polen en niet in Vlaanderen;
  • het afvalplan van de verpakkingsindustrie en de reactie ter zake van de Vlaamse Regering;
  • lessen Turks in Gentse scholen door leerkrachten uit en betaald door Turkije.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 6 juni 2018 (pdf)

Bovenlokaal Cultuurdecreet

De Vlaamse Gemeenschap en de lokale besturen hebben per 1 januari 2018 de taken inzake persoonsgebonden materies (waaronder cultuur) overgenomen van de provincies. Met het ontwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking wil de Vlaamse Regering een 'warme overdracht' van de provinciale cultuurbevoegdheden garanderen en een dynamische bovenlokale cultuurwerking stimuleren. Het wegvallen van het intermediaire provinciale niveau mag niet ten koste gaan van de diversiteit in de cultuursector of leiden tot een verschraling van het landschap. Met het nieuwe decreet zullen cultuurspelers makkelijker kunnen samenwerken en bruggen slaan naar onderwijs, welzijn, toerisme, economie en sport. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Onderwijsdecreet XXVIII

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet met Romeinse nummering. Het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII bevat aanvullingen en verbeteringen van de bestaande decreten, maatregelen tot vereenvoudiging en inhoudelijke maatregelen die nodig zijn voor het schooljaar 2018-2019. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Bart Dochy aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
389 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
1574 (2017-2018) nr. 1
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de procedure voor de proefevaluatie van de directeur van het Vlaams Vredesinstituut
van de Vlaamse Regering
1574 (2017-2018) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Bart Dochy aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
389 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1543 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1574 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

VLAAMS INSTITUUT VOOR VREDE EN GEWELDPREVENTIE

Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de procedure voor de proefevaluatie van de directeur van het Vlaams Vredesinstituut
Bespreking en stemming

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1543 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1574 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.