U bent hier

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 39, van Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen, op artikel 19.

Stemming nr. 3

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  76 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  25 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 19.

Stemming nr. 4

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  75 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Artikel 19 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 40, van Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen, op artikel 20.

Stemming nr. 5

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  75 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 20.

Stemming nr. 6

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  75 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben zich onthouden.

Artikel 20 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 41, van Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen, op artikel 188.

Stemming nr. 7

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  75 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 42, van Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen, op artikel 188.

Stemming nr. 8

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  74 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 188.

Stemming nr. 9

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  75 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Artikel 188 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 43, van Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen, op artikel 191.

Stemming nr. 10

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  74 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 191.

Stemming nr. 11

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  74 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Artikel 191 is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 12

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  75 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.