U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 mei 2018, 14.04u

Voorzitter
Bezinning

Geachte dames en heren ministers, geachte collega’s-volksvertegenwoordigers, dames en heren, graag zou ik u allen willen vragen om even een ogenblik stil te staan bij de gebeurtenissen die zich gisteren in het centrum van Luik hebben afgespeeld.

Andermaal zijn we geconfronteerd met blind geweld, klaarblijkelijk gericht tegen onze maatschappij. Het geweld was zinloos. Het leed dat daardoor werd aangericht, valt niet te herstellen. Niet voor de slachtoffers, niet voor hun nabestaanden.

De slachtoffers, zowel de beide agenten als de jonge student, die een stralende toekomst voor zich had als onderwijzer, vervulden met veel enthousiasme hun maatschappelijk engagement. De agenten hadden bovendien allebei een eigen gezin, de student was de trots van zijn beide ouders.

Wij, als volksvertegenwoordigers, hebben ten overstaan van al deze slachtoffers de plicht om verder te blijven werken aan een harmonieuze samenleving. Alleen op die manier kunnen we een maatschappij opbouwen waarin plaats is voor iedereen, en waarin ook andere incidenten, zoals het overlijden van de peuter Mawda, die vandaag wordt begraven, zich niet meer voordoen.

Graag vraag ik dan nu een moment van stilte om ons medeleven te betuigen aan alle slachtoffers en de nabestaanden.

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen enkele ogenblikken stilte in acht.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.