U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 mei 2018, 14.04u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Minister, we weten dat u een sterk voorstander bent van ontwikkelingen van zonne-energie in Vlaanderen. U vindt in onze fractie daarin zeker een medestander. We willen uiteraard dat de zonnepanelen en de zonne-energie zo goedkoop mogelijk en zo toegankelijk mogelijk zijn voor de Vlaamse gezinnen en bedrijven. Daarvoor zijn niet alleen een aantal ontwikkelingen in Vlaanderen, maar ook een aantal ontwikkelingen op Europees en wereldniveau belangrijk. Vandaag werd een open brief gepubliceerd van meer dan 250 bedrijven, grote en kleine organisaties, aan de Europese Commissie, met de vraag om de importrestricties op Chinese zonnepanelen op te heffen. Wat blijkt? Vijf jaar geleden heeft de Europese Commissie onder toenmalig commissaris Karel De Gucht importrestricties ingevoerd die ervoor zorgen dat de Chinese zonnepanelen 20 tot 30 procent duurder zijn vandaag dan de prijs waaraan ze vandaag op de wereldmarkt worden verkocht. Dat was met de goede bedoeling om de Europese zonnepanelenindustrie te ondersteunen. Alleen is dat faliekant afgelopen. De Europese zonnepanelenindustrie is er niet bovenop gekomen. Tegelijk is het voor de Europeanen, en dus ook voor de Vlamingen, een stuk duurder geworden om te investeren in zonnepanelen. Uiteraard willen wij die prijs naar beneden krijgen. Dat is niet alleen belangrijk om zonne-energie te ondersteunen, maar het is ook heel belangrijk in functie van de werkgelegenheid die we daarmee kunnen creëren. Het grootste potentieel aan werkgelegenheid in deze sector zit niet in het produceren van de panelen, maar in het installeren ervan. Vandaar dat het belangrijk is om ze op een zo goedkoop mogelijke manier te kunnen aankopen en invoeren.

Wat kan en zal de Vlaamse Regering doen om dit probleem aan te pakken? Kunt u bij Europa pleiten om de importheffingen op te heffen en op die manier zonne-energie voor iedereen betaalbaar te maken?

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Uiteraard zouden we best eens een handboek Europees recht in de hand nemen, want artikel 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zegt heel duidelijk dat de douane-unie en de gemeenschappelijke handelspolitiek de exclusieve bevoegdheid zijn van de Europese Commissie. U kunt mij dus de vraag stellen, maar de brief is natuurlijk niet aan mij geschreven, de brief is, terecht, aan de Europese Commissie gestuurd. U kunt nu natuurlijk de vraag stellen dat de Vlaamse Regering zich uitspreekt over een brief die gestuurd is aan de Europese Commissie. Wat wel kan, is dat de Vlaamse Regering gehoord wordt via de lidstaat, België dus, via de Federale Openbare Dienst (FOD) Economie, waar er voor gewestelijke dossiers, dus met andere woorden, voor zonne-energie, wel gewestelijke ambtenaren aanwezig zijn. Lidstaten van de Europese Unie worden echter enkel gehoord en geïnformeerd. De verlenging van de vrijwaringsmaatregelen wordt door de Europese Commissie beslist. Ik ga me niet uitspreken over het goede of het slechte van deze maatregel. In die omstandigheden, in die periode, was het de goede bedoeling van de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat de Europese zonnepanelenproductie effectief kon overleven. Dat is niet gelukt.

Mijnheer Bothuyne, u zegt dat de zonnepanelen duurder zijn geworden, maar dat klopt niet. Ik vermoed dat dit een lapsus was, een verspreking, want ik heb de cijfers bij me over de kostprijs van zonnepanelen. U ziet die lijn naar beneden gaan. Het is heel toevallig een blauwe lijn natuurlijk. (Rumoer)

De kosten voor zonnepanelen bedragen in vergelijking met tien jaar geleden een vijfde. Dat betekent dat vandaag zonnepanelen nog altijd rendabel zijn. Een gemiddelde installatie kost 5500 euro, maar dit wordt terugverdiend op minder dan tien jaar. Dit kan dus een serieuze som opbrengen. Voor alle duidelijkheid, als dat nog goedkoper kan en nog rendabeler kan zijn, wie ben ik dan om daar tegen te zijn. Hoe meer drempels er weggewerkt kunnen worden voor zonnepanelen, hoe beter. Er is een voorwaarde, namelijk de kwaliteitseis is ook belangrijk. Ik probeer al jaren een kwaliteitscharter op te stellen met zonnepanelenproducenten. Ik vind dat de klant kwaliteit moet krijgen, en die moet worden gevrijwaard.

Kwaliteit is bijzonder belangrijk. Ook daar kunnen een aantal afspraken over worden gemaakt tussen Europa en China. Inderdaad, de prijzen van zonnepanelen zijn, gelukkig maar, de voorbije jaren gedaald. Het is een rendabele investering, maar het kan nog een stuk rendabeler, nog een stuk goedkoper voor onze Vlaamse gezinnen en bedrijven als die laatste restrictie ook wordt weggenomen op Europees niveau.

U verwijst terecht naar de bevoegdheid van de Europese Commissie. Vlaanderen en België als lidstaat van Europa kan zijn stem in dezen laten horen in het belang van de ontwikkeling van zonne-energie, in het belang van ons klimaatbeleid en de doelstellingen die we willen halen. Als we de prijs nog eens met 20 procent kunnen laten zakken, dan kunt u nog een extra papiertje aan uw grafiek hangen om nog dieper de dieperik in te gaan met de prijzen van zonnepanelen. U moet alles op alles zetten om dit te verwezenlijken.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

De bedoelingen van de maatregel waren allicht heel goed, namelijk de Europese zonnepanelenindustrie beschermen, maar de effecten waren wat minder omdat de industrie niet werd beschermd en de prijzen hoger zijn dan ze zouden kunnen zijn.

Minister, u hebt gezegd op welke vragen u wel of niet kunt antwoorden en wie bevoegd is waarvoor. Maar u bent een man die heel vaak zijn mening en zijn visie geeft op de zaken. Ik vraag aan u heel duidelijk of u er voorstander van bent om de importheffingen af te schaffen.

Als ik de heffingen kan laten dalen, zal ik mij daar zeker niet tegen verzetten. Dat betekent dat uiteraard het dossier eerst in zijn totaliteit moet worden bekeken. Het is de bevoegdheid van de Europese Commissie. Als we de zonnepaneleninstallaties nog rendabeler kunnen maken dan vandaag, dan zal dat uiteraard een verbetering zijn. Als de importheffingen vandaag geen impact meer hebben en duidelijk hun doel voorbij zijn geschoten, dan zie ik niet in waarom men die importheffingen overeind zou laten.

Belangrijk voor mij is dat de benuttingsgraad van onze daken omhoog gaat en dat Vlaanderen doet wat Limburg doet, namelijk 6,6 procent van de daken benutten op een goede manier. Als iedereen dat zou doen, alle provincies en alle steden en gemeenten zoals u dit doet in uw provincie, dan halen wij onze doelstellingen op ons dooie gemak en dan krijgen de Limburgers en de Vlamingen een flink rendement op hun investering in zonnepanelen.

Mijnheer Bothuyne, dank u voor de boodschap die ik hier opnieuw mag brengen voor alle Vlamingen. (Applaus bij Open Vld)

Minister, u kunt meer doen dan alleen een boodschap brengen. U kunt een historische fout rechtzetten van die andere ultraliberaal, namelijk Karel De Gucht, die de prijs van zonnepanelen kunstmatig 20 procent hoger heeft gemaakt dan eigenlijk strikt nodig is. Ik hoop dat u een initiatief neemt om ten aanzien van de Europese Commissie een duidelijk Vlaams en Belgisch standpunt te laten weerklinken, om op die manier de heffingen effectief weg te halen en de prijzen voor de Vlamingen te laten dalen. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.