U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

 • de situatie van laaggeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond;
 • het nut van zittenblijven in het basisonderwijs;
 • het centraal aanmeldingsregister in het secundair onderwijs;
 • de Europese invoerheffingen op zonnepanelen;
 • de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid;
 • de sensibilisering van niet-Belgische burgers om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen;
 • de uitbuiting van Bulgaarse werknemers in de zorgsector;
 • de begeleiding en opvolging van gedetineerden;
 • het interfederale plan tegen de krapte op de arbeidsmarkt;
 • de mogelijkheden voor meer waterinsijpeling in bebouwde gebieden, naar aanleiding van de recente wateroverlast;
 • de eventuele erkenning als ramp van het recente noodweer.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 30 mei 2018 (pdf)

Aanpassing decreten aan algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Europese algemene verordening betreffende de gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR = General Data Protection Regulation) wil de privacy van de EU-burgers beter doen beschermen, met name wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. De AVG is in werking getreden op 25 mei 2018. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om diverse Vlaamse decreten aan te passen aan deze Europese verordening. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Wouter Vanbesien aan minister Hilde Crevits
370 (2017-2018)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
374 (2017-2018)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
375 (2017-2018)
van Yasmine Kherbache aan minister Jo Vandeurzen
376 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Paul Cordy aan minister Hilde Crevits
368 (2017-2018)
van Wouter Vanbesien aan minister Hilde Crevits
370 (2017-2018)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
374 (2017-2018)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
375 (2017-2018)
van Yasmine Kherbache aan minister Jo Vandeurzen
376 (2017-2018)

BESPREKINGEN

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.