U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de resultaten van de handelsmissie naar Vietnam;
  • de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de ondersteuning van de Vlaamse bedrijven;
  • de activering van langdurig werklozen;
  • de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen;
  • drugspreventie in de scholen;
  • het regeringsstandpunt inzake het Energiepact en de kernuitstap in 2025;
  • het 'verledden' en verslimmen van de openbare verlichting;
  • EHBO als onderdeel van het praktisch rijexamen of terugkommoment;
  • het droogteplan van minister Joke Schauvliege;
  • de kandidatuur van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 23 mei 2018 (pdf)

Omvorming Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende tot nv van publiek recht

De haven van Oostende is het enige havenbedrijf in Vlaanderen dat nog altijd de rechtsvorm heeft van een autonoom gemeentelijk havenbedrijf. Met een voorstel van decreet willen leden van de meerderheidsfracties het mogelijk maken om het Oostendse havenbedrijf om te vormen tot een naamloze vennootschap, zoals eerder al de havenbedrijven van Zeebrugge, Gent en Antwerpen.Dit moet de bestuurskracht van de onderneming verhogen, het aantrekken van investeringen vergemakkelijken en het nemen van participaties of aangaan van deelname in externe rechtspersonen faciliteren. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Mededeling van de voorzitter
van Jan Van Esbroeck aan minister Geert Bourgeois
353 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Jan Van Esbroeck aan minister Geert Bourgeois
353 (2017-2018)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
360 (2017-2018)
van Mathias De Clercq aan minister Ben Weyts
365 (2017-2018)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
366 (2017-2018)

BESPREKINGEN

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMING

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.