U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 9 mei 2018, 14.06u

Voorzitter
Mededeling van de voorzitter
De voorzitter

Dames en heren, graag herinner ik u aan de uitnodiging die u hebt ontvangen voor de studiedag die het Vlaams Parlement en het Rekenhof op donderdag 24 mei 2018 om 14 uur organiseren naar aanleiding van 20 jaar performantieaudits door het Rekenhof in Vlaanderen.

Het Rekenhof is, zoals u weet, voor het Vlaams Parlement een zeer belangrijke instelling, waarvan de zeer gewaardeerde medewerking een grote bijdrage levert tot de parlementaire controle op de overheidsfinanciën en op de uitvoerende macht.

Ik doe nogmaals een warme oproep tot de Vlaamse volksvertegenwoordigers en de Vlaamse ministers om zich in te schrijven voor deze studiedag.

Ik zal u dat alles ook nog eens via mail meedelen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.