U bent hier

In de kijker

Toespraak Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker

De plenaire vergadering ontvangt Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, die een toespraak zal houden met als onderwerp 'De toekomst van Europa kan niet wachten'. Nadien wisselen de Vlaamse volksvertegenwoordigers van gedachten met de heer Juncker.

Lees hier het persbericht over het bezoek van Jean-Claude Juncker aan het Vlaams Parlement.

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Het aantal actuele vragen is deze week beperkt wegens het bezoek van de Europese Commissievoorzitter.

Deze week vragen over:

  • het kappen van waardevol bos in Kampenhout zonder vergunning;
  • de hoge uitstroom van jonge leerkrachten uit het onderwijsberoep;
  • het onderhoud van tunnels, naar aanleiding van de problemen aan de Kennedytunnel;
  • het beloofde extra personeel voor de jeugdhulpsector.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 9 mei 2018 (pdf)

Hervorming registratierechten

De Vlaamse Regering stelde zich in haar regeerakkoord tot doel om het systeem van de registratierechten bij de aankoop van een woning te vereenvoudigen. Ze diende daartoe een ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement. Blikvanger van het nieuwe stelsel is het nieuwe verlaagde normale tarief van 7 procent bij de aankoop van een gezinswoning, met een nieuwe rechtenvermindering voor woningen met een beperkte waarde, in de regel tot 200.000 euro. Dit tarief vervangt het abattement en het klein beschrijf en kan zelfs nog worden verlaagd tot 6 procent indien de nieuwe eigenaar de woning ingrijpend energetisch zal renoveren. De nieuwe regeling voor de registratierechten moet van toepassing zijn op verkoopovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 juni 2018. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Toespraak van de heer Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie: 'De toekomst van Europa kan niet wachten.'
Regeling van de werkzaamheden
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: TOESPRAAK

Toespraak van de heer Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie: 'De toekomst van Europa kan niet wachten.'

ACTUELE VRAGEN

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1510 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen, Jan Bertels en Elke Sleurs
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1514 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester, Katrien Schryvers en Elke Van den Brandt
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1538 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Joris Vandenbroucke
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1550 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Paul Cordy en Jenne De Potter
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1510 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen, Jan Bertels en Elke Sleurs
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1514 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester, Katrien Schryvers en Elke Van den Brandt
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1538 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Joris Vandenbroucke
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1550 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Paul Cordy en Jenne De Potter
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.