U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 mei 2018, 14.07u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering
1474 (2017-2018) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 14, van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  15 leden hebben ja geantwoord;
  71 leden hebben neen geantwoord;
  13 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 13, van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels, op artikel 2.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

  98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  15 leden hebben ja geantwoord;
  70 leden hebben neen geantwoord;
  13 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 2.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Artikel 2 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 15, van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels, op artikel 6.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  23 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 16, van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels, op artikel 6.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  23 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

an de orde is de stemming over artikel 6.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Artikel 6 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 17, van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels, op artikel 63.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

  98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  71 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 63.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

  93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  68 leden hebben ja geantwoord;
  25 leden hebben zich onthouden.

Artikel 63 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 18, van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels, op artikel 80.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  71 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 80.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Artikel 80 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 19, van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels, op artikel 92.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  23 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 92.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Artikel 92 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 20, van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels, op artikel 141.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  15 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord;
  13 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 141.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

  98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Artikel 141 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 21, van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels, tot invoeging van een hoofdstuk 5/1, dat bestaat uit een artikel 154/1.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  72 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 16

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  70 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.