U bent hier

De voorzitter

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Minister, ik ben blij dat u gezond en wel opnieuw aanwezig bent.

De voorzitter

Even wachten, even wachten. (Gelach)

U ziet er vandaag alleszins goed uit.

Minister, heel veel organisaties die beschikken over een heel grote set van data op basis van het gedrag van hun klanten en gebruikers gebruiken dit om hun dienstverlening aan te passen. Stelt u zich voor dat twee of meer van die organisaties die data met elkaar zouden delen om hun dienstverlening te verbeteren. Of, nog meer, stelt u zich voor dat al die actoren, zowel private als publieke, alle beschikbare data zouden delen of zelfs zouden bundelen en ter beschikking stellen aan de gebruikers, om zo een doordachte mobiliteitskeuze mogelijk te maken. Wel, in Gent gebeurt dit al. Het idee dat ik hier schets, was een idee van het Gentse Mobiliteitsbedrijf. Zij vonden een Gentse IT-start-up, die software ontwikkelde voor de ontwikkeling van een mobiliteitsdashboard waarop alle gebruikers in realtime informatie krijgen om een heel doordachte mobiliteit te kunnen maken. Ook De Lijn draagt hiertoe bij als publieke organisatie. Zo staat het ook in de beheersovereenkomst.

Minister, wat is uw huidige beleid, en wat is uw toekomstige visie wat betreft het delen van data tussen publieke en private spelers om de dienstverlening ten aanzien van de gebruikers te verbeteren?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Sinds 2014 voert de Vlaamse overheid met het departement Mobiliteit en Openbare Werken een vooruitstrevend beleid, in die zin dat we zoveel mogelijk open data ter beschikking stellen. We begonnen in 2014 met een inventaris van alle mogelijke datasets die we ter beschikking kunnen stellen. Dat hebben we dan gedaan op een website: opendata.vlaanderen.be. Daar staat bijvoorbeeld informatie op over de reistijden en de files, maar evengoed over waar er kabels liggen. Ondertussen staan er 47 datasets ter beschikking op die website. Het is nog een work in progress, maar daar komen we later nog wel op terug. Het gaat om statische gegevens, bijvoorbeeld waar een kabel ligt – dat verandert niet om het uur. Maar anderzijds is er ook realtime informatie die wordt geüpdatet, zelfs om de 2 tot 3 seconden, bijvoorbeeld de rijstrooksignalering (RSS) die we gebruiken op de autosnelwegen. Dat wordt om de 2 tot 3 seconden geüpdatet. Je hebt ook de Variabel Message Sign (VMS), de informatie op die borden op de autosnelwegen. Dat wordt om de 2 tot 3 minuten geüpdatet. Dat staat allemaal ter beschikking van zowel publieke als private spelers. Dat willen we vooral doen: niet zelf applicaties ontwikkelen, maar zowel publieke als private actoren stimuleren om zoveel mogelijk open data ter beschikking te stellen.

We doen nog iets extra. We hebben nog een voltijds equivalent ter beschikking gekregen, een persoon die fulltime werkt om de resterende datasets die nog niet op die website staan ook op die website te plaatsen. We hebben ook ondersteuning gekregen via het interfederale ICT-orgaan, om te werken aan het op een gemeenschappelijke standaard brengen van alle realtime informatie van de openbare vervoersmaatschappijen: De Lijn, NMBS, TEC en MIVB. We willen dat allemaal in eenzelfde formaat aanbieden. We hebben daarvoor ongeveer 380.000 euro als ondersteuning gekregen. Dat wordt allemaal ingezet om dat allemaal aan te bieden in een en dezelfde vorm.

We willen dit dus maximaal stimuleren. Ik denk dat we binnen de Vlaamse overheid de beste leerling van de klas zijn op het vlak van mobiliteit en openbare werken. We willen dus niet zelf ontwikkelen, maar wel private en publieke actoren maximaal stimuleren om die open data te gebruiken om zelf allerhande applicaties te ontwikkelen.

Minister, ik denk inderdaad dat we niet ook nog eens zelf apps moeten gaan ontwikkelen. Er moet geen veelheid aan apps zijn, maar een locatie waar je alle informatie kunt vinden.

De Lijn is inderdaad een mooi voorbeeld, een voorloper van het openstellen, het beschikbaar stellen van de data. Het is heel belangrijk dat we de koppeling hebben met al die private actoren. Ziet u daar nog een rol voor uzelf weggelegd om ook private organisaties ervan te overtuigen die data ter beschikking te stellen? In Gent is dat gebeurd met de Europese subsidies. Verschillende wereldsteden kijken momenteel naar het voorbeeld in Gent. We moeten dat uitdragen naar heel Vlaanderen.

We hebben vervoersregio's. Ziet u daarin een mogelijkheid? Of misschien gaan we in de toekomst zelfs terug naar een oud idee van regionale vervoersmaatschappijen? Wie weet, ik durf niet vooruit te kijken. Ziet u daar nog acties? Wilt u het systeem van Traffic Management as a Service uitbreiden over heel Vlaanderen, via vervoersregio’s? Wilt u daarvoor eventueel middelen ter beschikking stellen aan steden en gemeenten, om ook private data aan te kopen?

Minister Ben Weyts

Wel, het stimuleren naar private actoren gebeurt door mee ondersteuning te geven aan een jaarlijks ITS-congres, waar de verschillende spelers samenkomen met enkele publieke actoren.

Het is inderdaad zo dat de vervoersregio's een goede maat zijn om zo'n geaggregeerde verkeersinformatie ter beschikking te stellen en te ontwikkelen. Ik denk niet dat het veel zin heeft om dat op Vlaams niveau te doen, afgezien van wat we al doen met het Vlaams Verkeerscentrum. Zo lijkt het mij bijvoorbeeld vrij zinloos om dat te doen voor alle parkeergelegenheden in alle steden over heel Vlaanderen. Maar op stedelijk niveau is het zeer zinvol om mensen die naar uw stad onderweg zijn, of die al in uw stad zijn, te geleiden en te duiden op vrije parkeermogelijkheden. Dat is de goede schaal: ofwel op het niveau van de stad ofwel op het niveau van de vervoersregio.

We moeten inderdaad faciliteren vanuit de Vlaamse overheid en het niet zelf doen. Maar we mogen natuurlijk niet naar een systeem van twee snelheden gaan, waarbij een aantal ambitieuze steden er werk van maken en andere niet.

We willen allemaal die modal shift bereiken waarbij we zoveel mogelijk mensen van de wagen op het openbaar vervoer en op de fiets krijgen. Zo’n mobiliteitsdashboard kan daartoe bijdragen, wanneer die op basis van realtime informatie alternatieven voor vervoersmodi kan aangeven. Ik hoop dat we daar vanuit Vlaanderen werk van kunnen maken. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.