U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

Actuele vraag over het voorstel van de minister om roken in voertuigen met kinderen te verbieden
Actuele vraag over het beboeten van het roken in de auto in de aanwezigheid van kinderen
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
325 (2017-2018)
Actuele vraag over de vervuiling van de Zenne vanuit Brussel
Actuele vraag over de vraag naar een Belgische uitzondering voor de bietenteelt op het nakende Europese verbod op neonicotinoïden
Actuele vraag over de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de manier waarop de Vlaamse Regering de regels rond handelsvergunningen met retroactieve kracht heeft ingevoerd en de gevolgen hiervan voor het Uplace-dossier
Actuele vraag over reclame op de vrtnws.be-website van de openbare omroep
Actuele vraag over de waarde van klassieke talen in het secundair onderwijs
Actuele vraag over het slim gebruiken van mobiliteitsdata via het Traffic Management as a Service (TMaaS)
Actuele vraag over de toename van het aantal aanrijdingen met overstekend wild
Actuele vraag over het onderhoud van gewestwegen en lokale wegen en de coördinatie van wegenwerken, naar aanleiding van een recente VAB-enquête
Actuele vraag over de open brief van een aantal academici waarin de stopzetting en herziening wordt gevraagd van het complex project voor extra containercapaciteit voor de Antwerpse haven
Actuele vraag over de mogelijke oprichting van een regionaal vervoersbedrijf
Actuele vraag over de niet-ondertekening van het protocol residentiële ouderenzorg door het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO)
Actuele vraag over de niet-ondertekening van het protocol residentiële ouderenzorg door de commerciële woonzorgcentra

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1474 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming
Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 24 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid
van de Vlaamse Regering
1536 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer
Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van [...] over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft (opschrift gewijzigd door de plenaire vergadering: ... houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft)

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1474 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming
Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 24 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid
van de Vlaamse Regering
1536 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer
Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van [...] over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft (opschrift gewijzigd door de plenaire vergadering: ... houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.