U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Deze week vragen over:

 • het aangekondigde rookverbod in wagens met kinderen;
 • de vervuiling van de Zenne vanuit Brussel;
 • een mogelijke uitzondering voor België op een Europees verbod op neonicotinoïden;
 • de gevolgen van een recent arrest van het Grondwettelijk Hof voor het Uplace-dossier;
 • reclame op de website van de VRT;
 • de waarde van de klassieke talen Latijn en Grieks in het secundair onderwijs;
 • het slim gebruiken van mobiliteitsdata via het TMaaS;
 • de toename van het aantal aanrijdingen met wild;
 • het onderhoud van gewestwegen en de coördinatie van wegenwerken;
 • de open brief van een aantal academici met betrekking tot het complex project extra containercapaciteit Antwerpen;
 • de mogelijke oprichting van een regionaal vervoersbedrijf;
 • de niet-ondertekening van het protocol residentiële ouderenzorg door de commerciële sector.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 2 mei 2018 (pdf)

Nieuw decreet Vlaamse sociale bescherming

Met een tweede ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming wil de Vlaamse Regering de Vlaamse sociale bescherming, een Vlaamse laag bovenop de federale sociale zekerheid, verder uitbouwen. De Vlaamse sociale bescherming wordt door dit ontwerp van decreet uitgebreid met nieuwe onderdelen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Wijziging Gelijkekansendecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in tot wijziging van het Gelijkekansendecreet van 10 juli 2008 om tegemoet te komen aan een aantal opmerkingen van de Europese Commissie, met name wat betreft discriminatie op grond van geslacht bij het leveren van goederen en diensten. Discrimineren tussen mannen en vrouwen wordt door de wijziging aan het decreet nog moeilijker. De Vlaamse Ombudsdienst signaleerde dat dit ook gevolgen kan hebben voor gescheiden sportclubs.

Opheffing verplicht attest basiskennis bedrijfsbeheer voor ondernemers

Elke kleine of middelgrote onderneming (kmo) en zelfstandige moest tot nu toe een attest basiskennis bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Uit onderzoek bleek evenwel dat het verplicht attest niet zorgde voor de beoogde doelstellingen en dat het in de Europese context niet langer houdbaar is. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in om het verplichte attest basiskennis bedrijfsbeheer af te schaffen.

Mogelijkheid tot verschillende tarieven onroerende voorheffing voor gemeenteraden

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om de belastingsbevoegdheid van gemeenteraden te verfijnen.Vandaag hebben de steden en gemeenten maar één tarief voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing, die berekend worden op het kadastraal inkomen. De indieners van het voorstel van decreet willen de gemeenten de mogelijkheid geven om de onroerende voorheffing te differentiëren, bijvoorbeeld per buurt.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
325 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
325 (2017-2018)
van Lionel Bajart aan minister Sven Gatz
328 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1474 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Griet Coppé, Elke Van den Brandt en Peter Persyn
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1485 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Elke Van den Brandt en Tine van der Vloet
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1536 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1474 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Griet Coppé, Elke Van den Brandt en Peter Persyn
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1485 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Elke Van den Brandt en Tine van der Vloet
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1536 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.