U bent hier

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, er was de voorbije dagen heel wat te doen over de bomenkap langs de snelwegparking in Ranst. Die kap moest blijkbaar zo snel gebeuren dat die midden in het broedseizoen plaatsvindt, wat u als minister van Dierenwelzijn toch niet meteen als vogelgetsjilp in de oren mag klinken. Het is dan ook een paniekreactie van regeringen die door de bomen het bos niet mee zien, die van geen hout pijlen meer weten te maken inzake de aanpak van de toenemende overlast door illegalen. Want alles wijst er inderdaad op dat de regeringen in dit land geen greep meer hebben op de illegale immigratie.

Er werd een recordaantal illegalen opgepakt in West-Vlaanderen. Alleen al tijdens de eerste 3 maanden van dit jaar zijn 2500 illegalen opgepakt die, nadat ze zijn opgepakt, in de meeste gevallen opnieuw worden vrijgelaten. Maar door de verscherpte controles in West-Vlaanderen deint de problematiek nu ook uit naar de andere provincies. Zo moest vorige week op de E34 in de Kempen de politie zichzelf beschermen tegen mensensmokkelaars die met een bestelwagen op hen inreden. In Mechelen werden tien Eritreeërs uit een vrachtwagen geplukt. En in mijn eigen provincie, Limburg, wordt nu een actieplan opgesteld omdat zich daar ook illegalen op de snelwegparkings bevinden.

De voorbije dagen was er dan de bomenkap langs de E313 in Ranst, die illegalen zou moeten beletten om plots uit de bosjes te springen. Het is was mij betreft het symbool van symptoombestrijding van een falend opengrenzenbeleid.

Minister, vorig jaar had u een totaalplan opgesteld voor de snelwegparking in West-Vlaanderen. Ik zou van u willen weten welke maatregelen er in dat kader werden en worden genomen. Voorziet u nu in een totaalaanpak voor de andere snelwegparkings in heel Vlaanderen?

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister, mijn vraag gaat effectief over het houthakbeheer. Op een schriftelijke vraag van de heer Caron hebt u geantwoord dat er de laatste 3 jaar maar liefst 400 hectare, iets meer zelfs, hout is gekapt langs snelwegen en waterwegen. Om u een idee te geven, 400 hectare is 45 keer het Essersbos, 800 voetbalvelden of nog 100 hectare meer dan het volledige Kluisbos aan gekapte bomen.

Minister, u kunt dat misschien willen uitleggen als ecologisch houthakbeheer, als bermbeheer, want dat is inderdaad nodig, maar wat we nu zien, is niet snoeien om te bloeien. Dit is geen houthakbeheer, dit is een regelrechte kaalslag. De Vlaming pikt dat niet, die wil dat niet zien, die wil geen gekapte, kale velden langs de snelwegen. Die is daar verontwaardigd over.

Er zijn reacties van mensen die, in plaats van op een soort bos en een groene rand, nu uitkijken op een snelweg. Er zijn reacties van mensen die zeggen: wat is dat nu? We moeten vergroenen, we willen maatregelen voor de luchtkwaliteit en dan wordt hier zomaar massaal gekapt.

Minister, er is een Soortenbesluit dat er vanaf midden februari niet meer mag worden gekapt, maar als klap op de vuurpijl wordt er eind april, in volle broedseizoen, nog steeds gekapt, dit keer in Ranst, en daar krijgen we de meest merkwaardige uitleg voor.

Minister, wat is de echte reden achter deze massale boomkap in Vlaanderen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

We voeren inderdaad een kordaat ontradend beleid met betrekking tot de transmigratieproblematiek. Grosso modo zijn er twee elementen. Eén element bestaat erin een plan uit te tekenen waarbij we op parkings op heel de oost-westas … Er zijn parkings voor kortparkeren en andere voor langparkeren. Op de parkings voor langparkeren voorzien we in beveiligingsmaatregelen en de nodige structurele maatregelen. Dat wil zeggen beveiliging en afsluitingen allerhande. (Minister Ben Weyts wordt onwel en verlaat het halfrond)

De voorzitter

Dames en heren, we schorsen de vergadering.

– De vergadering wordt geschorst om 17.25 uur.

– De vergadering wordt hervat om 17.26 uur.

Deze actuele vragen worden verder beantwoord via e-mail. De beide vraagstellers zijn het hiermee eens.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.