U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat crisisjeugdhulp

Het Rekenhof diende op 18 april een verslag in bij het parlement over de niet-beantwoorde hulpvragen in de crisisjeugdhulp. Op vraag van de oppositiefracties houdt de plenaire vergadering een actualiteitsdebat met minister Jo Vandeurzen over de crisisjeugdhulp.

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Het aantal actuele vragen is deze week beperkt door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda.

Deze week vragen over:

  • de toename van jonge drugspatiënten op de spoeddiensten;
  • de administratieve rompslomp bij de sportbonden;
  • ethisch verantwoord ondernemen in de kledingindustrie en de arbeidsomstandigheden in lageloonlanden zoals Bangladesh;
  • het J1000-leerlingencongres over het onderwijs van de toekomst;
  • de houtkap langs de Vlaamse wegen in het kader van de transmigratieproblematiek.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 25 april 2018 (pdf)

Decreet lerarenopleiding en uitbouw graduaatsopleidingen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in over de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten. Het ontwerp wil de structurele uitbouw regelen van graduaatsopleidingen binnen de hogescholen, waar deze tot nu toe werden georganiseerd binnen het volwassenenonderwijs, in een samenwerkingsverband met een hogeschool. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Vrijwillige fusies gemeenten

De Vlaamse overheid stimuleert de vrijwillige samenvoeging van gemeenten om tot sterkere en meer efficiënte lokale bestuurseenheden te komen. Zeven gemeenten maken gebruik van de mogelijkheden geboden door het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016. Het betreft de fusie van de gemeenten Aalter en Knesselare; van Puurs en Sint-Amands; van Kruishoutem en Zingem; van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek; van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem; van Neerpelt en Overpelt; en van Deinze en Nevele. De plenaire vergadering bespreekt de ontwerpen van decreet die deze samenvoegingen van gemeenten moeten regelen en houdt de eindstemmingen.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
314 (2017-2018)
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
315 (2017-2018)
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUALITEITSDEBAT

ACTUELE VRAGEN
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
314 (2017-2018)
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
315 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1508 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Vera Celis, Ann Brusseel, Jenne De Potter en Tine Soens
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Joris Vandenbroucke, Mathias De Clercq, Elke Sleurs, Björn Rzoska en Valerie Taeldeman
1506 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Bespreking

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1508 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Vera Celis, Ann Brusseel, Jenne De Potter en Tine Soens
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Joris Vandenbroucke, Mathias De Clercq, Elke Sleurs, Björn Rzoska en Valerie Taeldeman
1506 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 25 april 2018 gehouden actualiteitsdebat over het rapport van het Rekenhof betreffende de crisisjeugdhulp
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.