U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Deze week vragen over:

  • de acties tegen de toegenomen agressie in jeugdhulpinstellingen;
  • hulp aan slachtoffers van cyberpesten, naar aanleiding van de berichtgeving over een anonieme feedback-app;
  • de toestemming van ouders voor de toegang tot geestelijke gezondheidszorg van kinderen;
  • het belang van artificiële intelligentie voor de economie van de toekomst;
  • innovaties op het vlak van de vergroening van het vervoer;
  • de evolutie van de waterfactuur sinds de vernieuwde berekening van de waterprijs;
  • de lening aan de zakenclub De Warande in Brussel;
  • het mogelijk gebruik van chemische stoffen geëxporteerd vanuit Vlaanderen voor de aanmaak van zenuwgas in Syrië;
  • het attest voor islamleerkrachten;
  • het digitaal leerlingenpaspoort.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 18 april 2018 (pdf)

Decreet Vlaamse gezinsbijslag (Groeipakket)

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor de kinderbijslag. De Vlaamse Regering wil van deze nieuwe bevoegdheid gebruik maken om het stelsel grondig te vereenvoudigen en diende hiertoe een ontwerp van decreet in. Dit ontwerp werd voorbereid in de conceptnota ‘Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat’. Het Groeipakket is de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag en moet van start gaan vanaf 1 januari 2019. Maar het Groeipakket is meer dan enkel de kinderbijslag: het staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin, en bevat o.m. ook schooltoelagen en toelagen voor kinderopvang. Een oppositiefractie vond het ontwerp van decreet bij de bespreking in de commissie evenwel een gemiste kans om de kinderarmoede structureel aan te pakken en diende een reflectienota in. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering en houdt de eindstemming.

Hervorming leerlingenbegeleiding

Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de leerlingenbegeleiding in Vlaanderen hervormen en een aantal knelpunten wegwerken die bleken uit een audit. Dit ontwerp heeft betrekking op de gewone en buitengewone basis- en secundaire scholen en moet onder meer het bestaande ‘decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding’ vervangen. Elke leerling in Vlaanderen heeft recht op een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Die situeert zich op vier domeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. De begeleiding gebeurt in een zorgcontinuüm waarin volgende fasen worden onderscheiden: basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
306 (2017-2018)
van Güler Turan aan minister Geert Bourgeois
308 (2017-2018)
van Bart Caron aan minister Geert Bourgeois
309 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
306 (2017-2018)
van Güler Turan aan minister Geert Bourgeois
308 (2017-2018)
van Bart Caron aan minister Geert Bourgeois
309 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1450 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Peter Persyn
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D'haeseleer, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch
542 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Peter Persyn
(Regl. art. 62, punt 3, en 68, punt 8)
Beraadslaging
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1498 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Kathleen Krekels en Jenne De Potter
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1515 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Bart Dochy, Kurt De Loor en Peter Wouters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1450 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Peter Persyn
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1498 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Kathleen Krekels en Jenne De Potter
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1515 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Bart Dochy, Kurt De Loor en Peter Wouters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D'haeseleer, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch
542 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Peter Persyn
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.