U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 maart 2018, 14.05u

Voorzitter
Benoeming van de griffier van het Vlaams Parlement
De voorzitter

Dames en heren, op 9 mei 2018 loopt het mandaat van de secretaris-generaal van het Vlaams Parlement, mevrouw Martine Goossens, af. Op 26 maart 2018 besliste het Vast Bureau eenparig om mevrouw Goossens op basis van het verslag opgesteld door de externe evaluatie-instantie gunstig te evalueren over de mandaatperiode 10 mei 2012 - 9 mei 2018.

Op grond van artikel 8.23ter, §2, tweede lid, van het Personeelsstatuut wordt de secretaris-generaal na een positieve eindevaluatie opnieuw benoemd voor een periode van zes jaar zonder een nieuwe selectieprocedure te moeten doorlopen. Ik stel daarom aan de plenaire vergadering voor om mevrouw Martine Goossens voor een nieuwe periode van zes jaar te benoemen als secretaris-generaal in het mandaat van klasse VI. Hieruit vloeit voort dat ook de benoeming van mevrouw Goossens tot griffier van het Vlaams Parlement verlengd wordt voor de duur van de nieuwe mandaatperiode.

Wenst iemand hier nog iets aan toe te voegen? (Neen)

Dan verklaar ik mevrouw Martine Goossens voor een nieuwe mandaatperiode van zes jaar, van 10 mei 2018 tot 9 mei 2024, herbenoemd als secretaris-generaal. (Applaus)

Ik wil namens het Vlaams Parlement mevrouw Goossens feliciteren. Ik wens haar een creatieve en zinvolle mandaatperiode toe.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.