U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Rob Beenders, Tinne Rombouts, Bart Nevens, Gwenny De Vroe en Johan Danen betreffende de kostprijs en de regeling van herinneringsbrieven die Vlaamse watermaatschappijen toepassen voor hun abonnees.

De bespreking is geopend.

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Voorzitter, ik geef een korte samenvatting van het voorstel van resolutie dat initieel werd ingediend door sp.a en dat tijdens de bespreking gevolgd werd door de meerderheid en de collega uit de oppositie, waarvoor we hen van harte willen danken.

Het voorstel komt neer op het volgende. Watermaatschappijen hebben vandaag een specifieke regeling als het gaat om het versturen van herinneringsbrieven. Uiteraard zijn we het erover eens dat die facturen betaald moeten worden, maar we vinden het niet logisch dat elke watermaatschappij een aparte regeling toepast als het gaat over de kostprijs van die verstuurde herinneringsbrieven. We hebben gezien op basis van onderzoek dat sommige watermaatschappijen voor een eerste herinneringsbrief 0 euro vroegen en andere tot 7,5 euro. In totaal gaat het in Vlaanderen om 1.148.194 brieven per jaar.

Het voorstel van resolutie is drieledig. Eerst is er het feit dat we de betaaltermijn van de waterfactuur willen verlengen van 15 naar 30 dagen. Het tweede voorstel is dat de eerste herinneringsbrief gratis wordt, maar dat mag dan wel op geen enkele manier een reden zijn om een prijsverhoging op de basisfactuur door te voeren. Het derde voorstel is dat herinneringsbrieven niet alleen via de post, maar ook digitaal kunnen worden verstuurd. Tot daar de korte toelichting.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.