U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 maart 2018, 14.48u

Voorzitter
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Herman De Croo, Marc Hendrickx, Sabine de Bethune en Jan Van Esbroeck
1535 (2017-2018) nr. 1
De voorzitter

Stemmingen over de amendementen

Dames en heren, aan de orde zijn de stemmingen over de amendementen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 1, van Tine Soens en Imade Annouri.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

  91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  88 leden hebben ja geantwoord;
    3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Redenen voor onthouding?

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, ik ben daarnet bij mijn algemene bedenking vergeten te zeggen waarom wij ons onthouden bij de stemming over de beide amendementen.

Bij een voorstel van resolutie dat de titel ‘voorstel van resolutie betreffende het Turkse offensief tegen Afrin in Noord-Syrië’ draagt, vind ik het nogal met de haren erbij getrokken wat men er met dit amendement aan wil toevoegen. Ik wil er bovendien op wijzen dat het de Koerden in het noorden van Syrië, in Afrin, zijn die een beroep hebben gedaan op Syrische milities die aanleunen bij het Syrische leger, om hen te steunen in hun verzet tegen de Turkse overheid. Het zijn dus net die milities die aansluiten bij het Syrische leger, die de Koerden in Afrin ondersteunen. Ik zie hier weinig meerwaarde in om dit amendement goed te keuren.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 2, van Tine Soens en Imade Annouri.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  85 leden hebben ja geantwoord;
    3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  88 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.