U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 maart 2018, 14.48u

Voorzitter
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
De voorzitter

Verkiezing van een plaatsvervangend lid

Dames en heren, aan de orde is overeenkomstig artikel 22, tweede lid, van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, de verkiezing van een plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, ter vervanging van de heer Duncan Braeckevelt, ontslagnemend, destijds op voordracht van de N-VA-fractie verkozen.

Bij brief van 1 maart 2018 draagt de heer Matthias Diependaele, voorzitter van de N-VA-fractie, mevrouw Barbara Caen voor als plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Voorzitter, de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie is al meer dan een jaar werkloos wegens geblokkeerd, compleet geblokkeerd, in een communautair dispuut dat gaat over de vertegenwoordiging van fracties, niet in ons parlement maar in de Franse Gemeenschap.

Voorzitter, ik wil van de gelegenheid gebruikmaken, als medeverantwoordelijke voor het cultuurbeleid in hoofde van commissievoorzitter, om u te vragen een initiatief te nemen zodat die Cultuurpactcommissie kan worden gedeblokkeerd. Ik spreek me niet uit over welk voorstel. Met de commissie hebben we met onze Franstalige tegenhangers gepraat. We hebben de thematiek aangekaart, maar er is geen vooruitgang. Ondertussen liggen er veel dossiers op de tafel van de Cultuurpactcommissie die niet worden behandeld. Daarmee wordt een van de fundamentele principes, met name de vertegenwoordiging van een filosofische en ideologische strekking in ons cultuurbeleid, onmogelijk gemaakt, of toch de controle erop.

Mijn verzoek is of u alstublieft een initiatief wil nemen. Dank u, voorzitter.

De voorzitter

Ik zal een initiatief nemen.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Mijnheer Caron, ik zie niet in wat dit te maken heeft met de herbenoeming die we hier nu moeten doen. Ik deel wel uw bezorgdheid in die zin dat het geen communautair conflict is van Vlaanderen tegen Wallonië, maar dat het een discussie is in Wallonië. Die verduidelijking wil ik wel meegeven.

De voorzitter

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik mevrouw Barbara Caen verkozen tot plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Mevrouw Barbara Caen zal eerstdaags worden uitgenodigd om in handen van uw voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen.

van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Durnez en Koen Daniëls
1478 (2017-2018) nr. 1
van Karim Van Overmeire, Ward Kennes, Herman De Croo, Marc Hendrickx, Sabine de Bethune en Jan Van Esbroeck
1535 (2017-2018) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.