U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Johan Danen aan minister Hilde Crevits
257 (2017-2018)
Actuele vraag over asbest op scholen
Actuele vraag over de aanpak van de asbestproblematiek in de scholen
Actuele vraag over het verleiden van de Vlaming om een digitale meter te plaatsen
Actuele vraag over de te trage digitalisering van de gemeenten
Actuele vraag over mogelijke maatregelen om aanrijdingen met wilde dieren op Vlaamse wegen te vermijden, naar aanleiding van de recente aanrijding van een wolf
Actuele vraag over maatregelen om het aantal jonge verkeersslachtoffers terug te dringen
van Lorin Parys aan minister Ben Weyts
263 (2017-2018)
Actuele vraag over de verkeersveiligheid van jongeren
Actuele vraag over de aanpak van de files in Nederland en Vlaanderen
Actuele vraag over de alsmaar toenemende files in Vlaanderen
Actuele vraag over de 1,5 miljard euro investeringen om de files aan te pakken
Actuele vraag over de eerste resultaten van de gelanceerde City Pass
van Ann Brusseel aan minister Philippe Muyters
268 (2017-2018)
Actuele vraag over de gevaren van voyeurisme bij sportclubs
Actuele vraag over de nieuwe beelden van GAIA uit verschillende pluimveebedrijven
Actuele vraag over de nieuwe undercoverbeelden uit Vlaamse kippenkwekerijen
Actuele vraag over de impact van onze industriële vleesproductie op het dierenwelzijn en de volksgezondheid
Actuele vraag over het eventueel inzetten van IS-strijders als acteur door Nederlands Toneel Gent
Actuele vraag over het eventueel inzetten van IS-strijders als acteur door NTGent
Actuele vraag over het eventueel inzetten van IS-strijders als acteur door NTGent bij een voorstelling over het Lam Gods-retabel

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1456 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0
Ontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten
Voorstel van decreet houdende de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat betreft de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders)
Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid
Verslag van de verzoekschriften over een onderzoek naar machtsmisbruik in en de werking van centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's), Jongerenwelzijn en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1456 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0
Ontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten
Voorstel van decreet houdende de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat betreft de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders)
Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid
Motie tot besluit van de op 28 februari 2018 door Stefaan Sintobin in commissie gehouden interpellatie over de reactie van de Vlaamse Regering op de resultaten van de nieuwe studie betreffende de kostprijs van de keuzes in de visienota over het interfederale Energiepact
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.