U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 14 maart 2018 (pdf)

Onderwijsinspectie 2.0

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in waarmee ze de onderwijsinspectie wil hervormen. Concreet betreft het wijzigingen aan de referentiekaders voor onderwijskwaliteit en voor CLB-kwaliteit (centra voor leerlingenbegeleiding), aan het doorlichtingsscenario, aan de voorlopige erkenning van nieuwe scholen, aan de samenwerking met de inspecteurs-adviseurs levensbeschouwelijke vakken en aan de rechtspositie van de onderwijsinspectie. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Kinderopvangtarief voor minderjarige tienermoeders

Tienermoeders die nog naar school gaan, moeten vaak een beroep doen op kinderopvang. Omdat ze zelf geen inkomen hebben, geldt het inkomen van de grootouders van het kind als norm voor het bepalen van het opvangtarief. Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in om het laagste tarief voor kinderopvang te laten gelden voor kinderen van minderjarige tienermoeders. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Zonnepanelen op sociale woningen

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om het de sociale huisvestingsmaatschappijen mogelijk te maken zonnepanelen te plaatsen op hun sociale woningen en dat ook te financieren. Tegelijk moet ook de woonkost voor de sociale huurder dalen. Tot slot heeft de samenleving in het algemeen ook baat bij het toenemen van de productie aan hernieuwbare energie. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet tot aanpassing van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft, en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
265 (2017-2018)
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
266 (2017-2018)
van Ann Brusseel aan minister Philippe Muyters
268 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Johan Danen aan minister Hilde Crevits
257 (2017-2018)
van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
265 (2017-2018)
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
266 (2017-2018)
van Ann Brusseel aan minister Philippe Muyters
268 (2017-2018)
van Jelle Engelbosch aan minister Joke Schauvliege
269 (2017-2018)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
270 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1456 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Durnez en Jo De Ro
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1482 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jelle Engelbosch en Bart Caron
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Andries Gryffroy, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1458 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jelle Engelbosch en An Christiaens
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1456 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jan Durnez en Jo De Ro
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1482 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jelle Engelbosch en Bart Caron
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Andries Gryffroy, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1458 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jelle Engelbosch en An Christiaens
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.