U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat over toepassing Inschrijvingsdecreet

Vorige week kampeerden opnieuw ouders aan de schoolpoort die hun kinderen willen inschrijven in de school van hun voorkeur. Deze week dreigen ouders in Gent met gerechtelijke stappen als ze hun kinderen niet kunnen inschrijven in de gewenste school. Zij vinden dat de huidige regeling hun vrije schoolkeuze inperkt. Gent werkte voor het eerst met een digitaal centraal aanmeldingssysteem, om kampeertoestanden te vermijden. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over de toepassing van het decreet betreffende het inschrijvingsrecht in het onderwijs.

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Het aantal actuele vragen wordt beperkt door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda.

Deze week vragen over:

  • de dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten;
  • de mogelijke gevolgen van een recent Europees arrest voor het CETA-handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada;
  • de klimaatimpact van de kernuitstap en de recente uitspraken van federaal minister Marghem over de gewestelijke engagementen in het energiedossier;
  • de vervrouwelijking van de top van het bedrijfsleven en de voorbeeldfunctie ter zake van de overheid;
  • de indeling van Vlaanderen in zorgzones.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 7 maart 2018 (pdf)

Wijziging kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking

Dit ontwerp van decreet beoogt het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking aan te passen aan het gewijzigde internationale kader voor mondiale, inclusieve, duurzame ontwikkeling, onder meer vervat in de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Volwassenenonderwijs: wijziging rechtspositie personeel en financieringsluik

Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering uitvoering geven aan haar conceptnota uit 2016 over het volwassenenonderwijs. Concreet bevat het ontwerp een aanpassing van het statuut van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en de gewijzigde financiering van de CVO’s en centra voor basiseducatie (CBE).

Organisatie pleegzorg en interlandelijke adoptie

Leden van de meerderheidsfracties dienden voorstellen van decreet en van resolutie in over pleegzorg en interlandelijke adoptie. Inzake pleegzorg gaat het om voorstellen om een aantal verbeterpunten aan te brengen aan de huidige regelgeving. Voor de interlandelijke adoptie betreft het onder andere voorstellen tot vereenvoudiging en meer rechtszekerheid voor kandidaat-adoptanten.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
256 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUALITEITSDEBAT

ACTUELE VRAGEN

van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Liesbeth Homans
255 (2017-2018)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
256 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1424 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester en Tine Soens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1424 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester en Tine Soens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
1430 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Griet Coppé en Peter Persyn
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Martine Taelman, Lies Jans, Vera Jans en Tine van der Vloet
1429 (2017-2018) nr. 1
Hoofdelijke stemming
1431 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Griet Coppé en Peter Persyn
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 7 maart 2018 gehouden actualiteitsdebat over de toepassing van het decreet betreffende het inschrijvingsrecht
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.