U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • het dragen van levensbeschouwelijke kentekens zoals de hoofddoek op school;
  • kamperende ouders voor de schoolpoort en de hervorming van het Inschrijvingsdecreet;
  • het federale voorstel voor een infrastructuurfonds voor lokale besturen;
  • uithuiszettingen van gezinnen met kinderen tijdens de winterperiode;
  • de middelen voor het Agentschap Integratie en Inburgering;
  • de discussie over de vliegroutes van en naar de luchthaven van Zaventem;
  • de nieuwe zeesluis voor Zeebrugge;
  • de vergroening van het openbaar vervoer door zero-emissiebussen;
  • de zorgondersteuning van personen met een zeldzame ziekte;
  • de gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 28 februari 2018 (pdf)

Terugkommoment in kader van rijopleiding categorie B

Uit de ongevallencijfers blijkt dat beginnende automobilisten de grootste risicogroep vormen in het verkeer, door gebrek aan ervaring en een overschatting van de eigen verkeersvaardigheden. Onderzoek toont aan dat het risico op een ongeval het hoogst is onmiddellijk nadat er zelfstandig mag worden gereden, na het behalen van het rijbewijs. Daarom wil de Vlaamse Regering kort na het behalen van het rijbewijs B een verplicht terugkommoment voor beginnende chauffeurs invoeren, om hen een beter besef bij te brengen van bepaalde verkeersrisico's, om hun rijgedrag beter te leren inschatten en ervaringen uit te wisselen in een lerende omgeving. Deze tweedefasetraining in de voortgezette rijopleiding voor beginnende chauffeurs moet de ongevallencijfers verder doen dalen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet dat het terugkommoment voor het rijbewijs B wil invoeren in Vlaanderen en houdt de eindstemming.

Niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs (dko)

De huidige regelgeving voor het deeltijds kunstonderwijs is verspreid over verschillende decreten en besluiten want het dko heeft nog geen eigen "niveaudecreet", zoals bijvoorbeeld het basisonderwijs wel heeft. In uitvoering van het regeerakkoord diende de Vlaamse Regering, na overleg met de gemeenten en andere betrokken actoren, een ontwerp van decreet in over het deeltijds kunstonderwijs dat de regelgeving bundelt en verschillende vernieuwingen bevat. Zo wordt het aanbod uitgebreid met opleidingen cabaret, comedy, werelddans of dj en kunnen kinderen voortaan vanaf 6 jaar een opleiding volgen in plaats van vanaf 8 jaar. De academies krijgen ook meer creatieve speelruimte: een fuga van Bach of een gedicht van Gezelle als afstudeerproef worden niet langer verplicht. De nieuwe regeling moet ingaan in vanaf 1 september 2018. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Yasmine Kherbache aan minister Liesbeth Homans
241 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Yasmine Kherbache aan minister Liesbeth Homans
241 (2017-2018)
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
245 (2017-2018)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
246 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1418 (2017-2018) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1439 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Peter Persyn, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1432 (2017-2018) nr. 1
Bespreking

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1418 (2017-2018) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1439 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Peter Persyn, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1432 (2017-2018) nr. 1
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.