U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 1, van Wouter Vanbesien, op artikel 2.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

  96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  71 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 2, van Wouter Vanbesien, op artikel 2.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  70 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 2.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

  97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  29 leden hebben ja geantwoord;
  68 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 2 is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 3, van Wouter Vanbesien, op artikel 10.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  26 leden hebben ja geantwoord;
  68 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 10.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  27 leden hebben ja geantwoord;
  68 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 10 is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van bijzonder decreet.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

  94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  29 leden hebben ja geantwoord;
  65 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van bijzonder decreet niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.