U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Vandenbroucke bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Rob Beenders, Bruno Tobback en Joris Vandenbroucke betreffende de beslissing om de Vlaamse energielening te hervormen door de doelgroep te beperken tot Vlamingen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Voorzitter, de reden waarom we de spoedbehandeling vragen, is heel duidelijk. Er is op dit moment onduidelijkheid bij de Vlamingen over de hervormde energielening. We stellen vast dat er binnen de meerderheid geen consensus meer is over het beslist beleid. Een meerderheidspartij heeft de vraag gesteld de energielening opnieuw te herzien. Met die communicatie wordt natuurlijk een periode van instabiliteit gecreëerd en dat is nu net wat we niet nodig hebben indien we de energierenovatie willen stimuleren.

Met dit voorstel van resolutie willen we de meerderheid eigenlijk vragen wat het nu wordt. Zal de energielening al dan niet worden hervormd? Indien we dat vandaag beslissen, is het voor de Vlaming vandaag al duidelijk waar hij aan toe is. Dat is de reden waarom we de spoedbehandeling vragen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Rob Beenders, Bruno Tobback en Joris Vandenbroucke betreffende de beslissing om de Vlaamse energielening te hervormen door de doelgroep te beperken tot Vlamingen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.