U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de regularisatie van oude bouwovertredingen;
  • de subsidiëring van een nepuniversiteit in Brussel;
  • de nieuwe ontwikkelingen in het dossier van de Toporovski-kunstcollectie;
  • de samenwerking tussen de Vlaamse Regering en ngo's als Oxfam, naar aanleiding van de recente schandalen;
  • de medewerking van de Vlaamse Regering aan het investeringspact van premier Michel;
  • de aanpak van gevaarlijke verkeerspunten;
  • de toename van agressie in jeugdinstellingen;
  • het beleid ten aanzien van slachtoffers van tienerpooiers;
  • de doelstelling en toekomst van de dienstencheques;
  • de vestigingsplaats voor de geplande batterijfabriek van Umicore.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 21 februari 2018 (pdf)

Waarborgregeling voor ontginnen van aardwarmte uit diepe ondergrond

In 2009 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed over het winnen van warmte uit de diepe ondergrond (diepe geothermie). De Vlaamse Regering diende nu een ontwerp van decreet in om een waarborgregeling in te voeren voor de financiële en geologische risico's bij het winnen van dit soort warmte. Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering het risicoprobleem opvangen en een gunstig ondernemingsklimaat scheppen voor de productie van deze groene energie. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Burgerparticipatie en -betrokkenheid

De meerderheidsfracties dienden twee voorstellen van resolutie in die burgers willen aanzetten om meer deel te nemen aan en betrokken te worden bij het beleid op Vlaams en lokaal niveau, onder meer via het oprichten van een kennisplatform en via het invoeren van een digitaal petitierecht (recht om e-verzoekschriften in te dienen). De oppositiefracties dienden ook diverse voorstellen in om het mogelijk te maken een Vlaamse volksraadpleging te houden of een adviserend deliberatief proces in te voeren, maar die werden in de commissie verworpen. De indieners vragen de plenaire vergadering evenwel om deze voorstellen alsnog te bespreken en ter stemming voor te leggen.

Motie onderzoek Rekenhof naar beheer Agentschap Integratie en Inburgering

De oppositiefracties sp.a en Groen dienden een motie in waarin wordt gevraagd dat het Rekenhof een onderzoek opstart naar het beheer van het Agentschap Integratie en Inburgering. Op 31 januari weigerde de plenaire vergadering de agenda aan te vullen met deze motie. Nu moet de voltallige vergadering van het parlement zich nog ten gronde uitspreken over het al dan niet goedkeuren van de motie tot onderzoek door het Rekenhof.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
226 (2017-2018)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
227 (2017-2018)
van Freya Van den Bossche aan minister Jo Vandeurzen
228 (2017-2018)
van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
230 (2017-2018)
van Miranda Van Eetvelde aan minister Philippe Muyters
233 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
Mededelingen van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
226 (2017-2018)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
227 (2017-2018)
van Freya Van den Bossche aan minister Jo Vandeurzen
228 (2017-2018)
van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
230 (2017-2018)
van Miranda Van Eetvelde aan minister Philippe Muyters
233 (2017-2018)
van Dirk de Kort aan minister Philippe Muyters
234 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van Wouter Vanbesien
749 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Wouter Vanbesien, Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
Gewestaangelegenheid
(Regl. art. 62, punt 3, en 68, punt 8)
Beraadslaging
van Tom Van Grieken, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D'haeseleer, Ortwin Depoortere en Anke Van dermeersch
838 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Wouter Vanbesien, Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
Gewestaangelegenheid
(Regl. art. 62, punt 3, en 68, punt 8)
Beraadslaging
van Wouter Vanbesien
917 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Wouter Vanbesien, Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Regl. art. 62, punt 3, en 68, punt 8)
Beraadslaging
van Willem-Frederik Schiltz, Paul Cordy, Peter Van Rompuy, Marius Meremans, Katrien Partyka en Matthias Diependaele
1385 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Wouter Vanbesien, Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
Bespreking
van Willem-Frederik Schiltz, Paul Cordy, Katrien Partyka, Marius Meremans, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele
1386 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Wouter Vanbesien, Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
Bespreking
van Freya Saeys, Peter Persyn, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck, Tinne Rombouts en Tine van der Vloet
1427 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Griet Coppé en Martine Taelman
Bespreking

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Wouter Vanbesien
749 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Wouter Vanbesien, Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
Gewestaangelegenheid
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
van Tom Van Grieken, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D'haeseleer, Ortwin Depoortere en Anke Van dermeersch
838 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Wouter Vanbesien, Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
Gewestaangelegenheid
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
van Wouter Vanbesien
917 (2016-2017) nr. 1
Verslaggevers
Wouter Vanbesien, Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
van Willem-Frederik Schiltz, Paul Cordy, Peter Van Rompuy, Marius Meremans, Katrien Partyka en Matthias Diependaele
1385 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Wouter Vanbesien, Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
Hoofdelijke stemming
van Willem-Frederik Schiltz, Paul Cordy, Katrien Partyka, Marius Meremans, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele
1386 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Wouter Vanbesien, Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
Hoofdelijke stemming
van Freya Saeys, Peter Persyn, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck, Tinne Rombouts en Tine van der Vloet
1427 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Griet Coppé en Martine Taelman
Hoofdelijke stemming
van Yasmine Kherbache, An Moerenhout, Joris Vandenbroucke en Björn Rzoska
1462 (2017-2018) nr. 1
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.