U bent hier

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Het was deze week een belangrijke week voor Brussels Airlines. Er was deze maandag het spijtige ontslag van de voormalige CEO van Brussels Airlines, die eigenlijk alles in het werk heeft gesteld om van de luchtvaartmaatschappij te maken wat ze vandaag is.

Vandaag kwam er meer duidelijkheid over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij zelf. Op het eerste gezicht lijkt er niet zo heel veel te veranderen op korte termijn. Brussels Airlines blijft een aparte entiteit binnen de groep van Lufthansa. Langeafstandvluchten, het belangrijkste deel van Brussels Airlines, haar sterkste punt, blijven behouden. Voor het personeel is er gezegd dat er groeimogelijkheid is voor het vliegend personeel, maar er zou voor de back office toch sociaal overleg nodig zijn. Gelukkig komen er op dit ogenblik geen stakingen, en worden er ook geen aangekondigd.

De luchthaven van Zaventem en Brussels Airlines is toch de op een na belangrijkste economische pool van Vlaanderen. Bij Brussels Airlines werken 3500 mensen, 35.000 mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van de hele luchthaven. Wat is volgens u de impact van de beslissing van Lufthansa met betrekking tot Brussels Airlines?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Mijnheer Van Rompuy, u beklemtoont terecht het enorme economische belang van de luchthaven van Zaventem, die zorgt voor 60.000 jobs, direct en indirect. Brussels Airlines heeft daar een grote bijdrage in. Ik heb net als u uit de media vernomen dat er zeker op korte termijn voor Brussels Airlines niets verandert. De naam blijft, en Brussels Airlines blijft lid van Star Alliance en zou het competentiecentrum worden voor de vluchten naar Afrika en voor de lange vluchten voor Eurowings. Brussels Airlines zelf zou zowel lange vluchten als korte vluchten behouden en zo ook de hub blijven.

Ik heb ook begrepen dat er geen sociaal bloedbad komt, dat er potentie is voor de aanwerving van vliegend personeel maar dat het inderdaad niet uitgesloten is dat wat het ondersteunend personeel betreft, er een herstructurering zou komen. Daar zou een dialoog over zijn met de vakbonden.

Wat de naam betreft, heb ik vastgesteld dat er helaas is gezegd dat er zekerheid is van behoud van de naam voor minstens twaalf maanden, maar dat er daarna geen zekerheid is.

Ik weet dus ook niet meer dan wat er in de media is gekomen. Ik heb begrepen dat er een managementwissel is doorgevoerd waarvan de vakbonden zeggen dat het een zakelijkere, directere, Germaanse stijl is en minder een Latijnse stijl. In het licht van wat bekend is via de media, de reacties van de vakbonden en de uitingen van het management heb ik besloten om samen met minister Muyters het nieuwe management van Brussels Airlines uit te nodigen om meer informatie te krijgen over de plannen, bevestiging te krijgen van alles wat we nu via de media vernemen en vragen te stellen over de toekomstplannen.

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Het is heel belangrijk dat we een home carrier kunnen hebben. Dat is belangrijk voor het Vlaams economische weefsel. Het is ook belangrijk voor de hoofdstad van Europa dat we een sterke home carrier hebben met langeafstandsvluchten naar vele plaatsen in de wereld, en een ‘feeder network’ zoals men dat noemt binnen Europa waarbij men gemakkelijk naar Zaventem kan komen. Wat kunnen we nog doen vanuit Vlaanderen om die positie als home carrier te versterken en te verankeren in Vlaanderen?

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Op zich is dit een interessante vraag. Brussels Airlines werd opgericht na 2000. In 2008 zijn ze toegetreden tot een internationale speler omdat men dat toen financieel nodig had. Ik denk dat het goed is dat ze dat toen hebben gedaan. Maar wanneer men toetreedt tot een internationale groep, verliest men natuurlijk wat greep op het eigen bedrijf. We komen dan altijd tot dezelfde discussie: in hoeverre moet de overheid hier zorgen voor een kader of sturend optreden? Vandaar mijn bijkomende vraag aan u, minister-president: wat vindt u van het idee van het excellentiecentrum dat Lufthansa hier verder wil uitbouwen?

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister-president, u hebt zelf ook nog eens gewezen op het belang van de luchthaven van Zaventem als tweede grootste economische pool. We moeten daar met zijn allen aan werken om die concurrentiepositie te behouden en waar mogelijk te verstevigen. Momenteel is er inderdaad een zekere ongerustheid over de werkzekerheid. Ik vind het dan ook heel goed dat u hier hebt aangekondigd om samen met minister Muyters het nieuwe management uit te nodigen en de vinger aan de pols te houden. Mijn fractie vraagt om zeker dit dossier goed op te volgen. Het is een belangrijke economische pool, jobs zijn heel belangrijk, zeker in de luchthavenregio. Ik dank u dat u het nieuwe management zult uitnodigen. We zullen dit vanuit mijn fractie blijven opvolgen.

Minister-president Geert Bourgeois

Ik deel uw bezorgdheid en uw wens om meer te weten, maar momenteel ben ik alleen geïnformeerd door wat ik via de media heb vernomen. Mijnheer Van Rompuy, als u vraagt wat ik zal doen om Brussels Airlines te versterken, kan ik daar momenteel geen antwoord op geven. Ik wens met u alles te doen wat mogelijk is om die activiteit hier te houden, de tewerkstelling te verzekeren en groei te kunnen geven. Er is een groeipotentieel voor Brussels Airlines dat actief blijft op de lange vluchten, op de korte vluchten en dat ook als hub behouden blijft.

Mijnheer Gryffroy, er zit inderdaad potentieel in het feit dat Brussels Airlines een excellentiecentrum zou worden. Alleen wil ik dan weten wat de relatie is tot Eurowings. Het zou een excellentiecentrum worden voor Eurowings. Blijft die expertise en kennis hier?

Ik begrijp dat Lufthansa zegt dat Brussels Airlines het competentiecentrum blijft voor Afrika. Het staat onomstotelijk vast dat daar grote expertise, knowhow en ervaring zit. Dit is zeker een troef voor de toekomst van Brussels Airlines.

Voor de rest wil ik inderdaad weten wat de plannen op langere termijn zijn. Er is gezegd dat er geen sociaal bloedbad komt. In het begin ging het gerucht dat er een heel grote herstructurering zou gebeuren met de bijzondere ondernemingsraad. Dat is niet gebeurd, maar er worden efficiëntie-oefeningen en herstructureringen aangekondigd. We gaan daar uitleg over vragen.

Wat het behoud van de naam betreft: ik heb begrepen dat dit gegarandeerd is voor twaalf maanden, niet langer. Dat is niet onbelangrijk, als we onze eigen luchthaven hebben waar we samen voor gaan, collega Van Rompuy. Het is belangrijk dat er dan ook een luchtvaartmaatschappij blijft met standplaats daar en met de naam Brussels Airlines. Dat zijn vragen die we gaan voorleggen.

Natuurlijk, dit is een privémaatschappij, geen overheidsbedrijf. Laat ons ook niet vergeten dat het bedrijf op een bepaald moment op sterven na dood was, dat er een reddingsoperatie gekomen is en dat dan uiteindelijk soelaas gevonden is door onder de vleugels van Lufthansa, als ik het zo mag uitdrukken, te gaan vliegen.

Minister-president, dank voor uw antwoord en uw inspanningen.

Om de groei van de afgelopen jaren te kunnen voortzetten in de toekomst, hebben we twee zaken nodig: één, een solide concurrentiële luchtvaartmaatschappij – ik hoop dat dat verhaal kan worden verder geschreven; twee, een aantrekkelijke luchthaven. Misschien is uw gesprek met Lufthansa een mooie gelegenheid om ook vanuit Vlaanderen opnieuw verder te werken aan de langetermijnstrategie voor de luchthaven van Zaventem, die uiteindelijk de basis is voor de home carrier.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

van Ortwin Depoortere aan minister Geert Bourgeois
207 (2017-2018)
van Herman De Croo aan minister Geert Bourgeois
208 (2017-2018)
van Yasmine Kherbache aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Geert Bourgeois
210 (2017-2018)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.