U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 februari 2018, 14.01u

Voorzitter
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
204 (2017-2018)
De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Ik hoor al een beetje gezucht, maar ik denk dat het toch een belangrijke problematiek is. Minister, collega’s, het gaat over illegale jacht op hazen met windhonden. Wat gebeurt er? De hazen worden opgeschrikt, ze worden opgejaagd, ze worden achtervolgd door windhonden, om vervolgens verscheurd en doodgebeten te worden. Het is eigenlijk een illegale gokpraktijk, want het geheel wordt op film gezet, en vervolgens wordt er gegokt op die windhonden.

Het is een vreselijke traditie. Het is eigenlijk een Britse traditie, maar intussen is die wel verboden in het Verenigd Koninkrijk. In Ierland is het wel nog toegestaan. In Vlaanderen is het ook expliciet verboden, en dat is natuurlijk een goede zaak, maar wat is het probleem? De pakkans is in het Verenigd Koninkrijk een heel stuk groter dan in Vlaanderen. Daarom steken criminele bendes het Kanaal over en komen die in Frankrijk en in Vlaanderen terecht.

Minister, ik denk dat er dringend iets moet gebeuren. En ik sta daar niet alleen in. Ik ben het vaak oneens met jagersverenigingen – ik ben een grote tegenstander van de jacht – maar in dezen denk ik dat ze gelijk hebben. De pakkans moet in Vlaanderen gevoelig groter worden. Hoe wenst u die pakkans in Vlaanderen te vergroten als het gaat over de hazewindhondenjacht?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega, het gaat hier eigenlijk niet om jacht. Het gaat hier over illegale stroperij. Het is verboden in het Verenigd Koninkrijk, maar ook bij ons in Vlaanderen. Op dit moment zijn er mij twee gevallen bekend, waarvan ook een proces-verbaal is opgemaakt. Dat was in de Westhoek en in het Meetjesland, waar inderdaad vaak bendes uit het Verenigd Koninkrijk aankomen met wagens, de hazewindhonden loslaten en die laten jagen op hazen.

In de twee gevallen is er een proces-verbaal opgemaakt. Het ene is geseponeerd door het parket, dat zei dat het voor hen geen prioriteit was. Het tweede geval is het proces dat deze week plaatsvond in Gent.

Het klopt dat het niet simpel is om hen op heterdaad te betrappen. Zij zijn heel goed georganiseerd en gaan heel snel te werk. Maar dat is ook de reden waarom wij nu met de Hubertus Vereniging Vlaanderen samenwerken om die illegale stroperij aan te pakken. In Vlaanderen zijn er ongeveer 448 bijzondere veldwachters. 200 van die veldwachters zijn ook aangesloten bij de Hubertus Vereniging Vlaanderen. Het zijn net die mensen die wij nu beter informeren over waar ze op moeten letten: als je een wagen met een Britse nummerplaat ziet rijden en je ziet twee of drie hazewindhonden in de koffer zitten, verwittig dan op voorhand de politie.

We zetten ook in op een betere screening van de sociale media. We verwittigen de rederijen en de douane van deze praktijk. Als vier of vijf wagens vol hazewindhonden de boot nemen, kan men ergens al wel vermoeden dat in Vlaanderen een initiatief inzake illegale stroperij zal worden genomen. Die stroperij is iets waar we in het handhavingsplan prioritair op zullen inzetten. De heer De Bruyn heeft hierover in de commissie al een aantal vragen om uitleg gesteld. We zullen met het parket en met de rechtbanken overleggen om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken drastisch worden beboet en niet worden geseponeerd. Er moeten duidelijke straffen worden uitgesproken om een duidelijk signaal te geven.

Wat we eveneens zullen doen, is ook in het Verenigd Koninkrijk verkondigen dat het beleid verstrengt, dat we beter toezicht zullen houden, dat de pakkans groter wordt en dat we hier expliciete straffen aan verbinden. We zullen er ons in de rechtbanken op toeleggen dit te bestraffen. Als die boodschap breder wordt uitgedragen in het land van herkomst, zullen die praktijk zich wellicht minder naar ons land verplaatsen. We werken ook samen met andere landen, zoals Nederland, om ervoor te zorgen dat bendes die zich verplaatsen, kunnen worden gecontroleerd en sneller kunnen worden gepakt.

Mijnheer Sanctorum, u hebt terecht verklaard dat we de pakkans groter moeten maken. Dat is net de reden waarom we samenwerken met organisaties als de Hubertus Vereniging Vlaanderen en tal van andere actoren die ervoor kunnen zorgen dat sneller wordt opgetreden.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Minister, bedankt voor het antwoord. Wettelijk gezien is dit inderdaad geen jacht. Ik vraag me af of het wettelijk gezien wel stroperij is, want ze laten de hazen gewoon op het veld liggen. Dat is bijna een taalkwestie.

U weet dat gisteren voor de eerste keer een dergelijke criminele bende is veroordeeld. Dat is allemaal bijna bij toeval gebeurd. Ze zijn op heterdaad betrapt, ze zijn achtervolgd, er is een autocrash geweest en dan heeft de lokale politie die mensen opgepakt. Uiteindelijk heeft dit tot een veroordeling geleid. Het is echter zeer moeilijk die bendes op heterdaad te betrappen.

U wilt in het Verenigd Koninkrijk verkondigen dat dit in Vlaanderen niet kan. Dat is zeker een goede zaak, maar volgens mij mag er ook iets meer afschrikking zijn. Ik kijk, bijvoorbeeld, naar de veroordeling waartoe dit heeft geleid. Het gaat om 8000 euro, maar met die illegale gokpraktijken wordt daar een veelvoud van verdiend. Misschien is het mogelijk in een veel strengere straf te voorzien voor de jacht met hazewindhonden. Dat zou in het Verenigd Koninkrijk zeker een afschrikwekkend effect kunnen hebben.

De voorzitter

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Minister, ik wil me graag bij deze actuele vraag aansluiten. Ik vind het positief dat u heel expliciet hebt benadrukt dat dergelijke illegale praktijken onaanvaardbaar zijn. Het is belangrijk dat we hier heel streng tegen optreden. Voorkomen is uiteraard altijd beter dan genezen. In die zin vind ik het ook positief dat u zult overleggen met het parket. Dergelijke zaken mogen niet worden geseponeerd. Er moet streng worden opgetreden.

Daarnaast is het ook belangrijk dat we gegevens uitwisselen met de buurlanden. U hebt dat al eens geantwoord op een vraag om uitleg van de heer De Bruyn. Die praktijken verplaatsen zich naar Nederland en Frankrijk. Misschien kunnen we ons daar eens informeren over de aanpak van het probleem. Misschien kunnen we hiermee rekening houden in onze eigen aanpak. Voor het overige is het absoluut belangrijk dat we dit zeer streng bestraffen.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Mijnheer Sanctorum, het is een goede zaak dat een rechtbank uiteindelijk een uitspraak heeft gedaan. De verantwoordelijken zijn nu effectief gestraft. Mijn vraag is eigenlijk min of meer dezelfde als uw laatste vraag.

Minister, het gaat hier om gokken. Is de bestaande strafmaat voldoende zwaar om effectief af te schrikken, of moeten we die strafmaat verfijnen?

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Voorzitter, persoonlijk ben ik, volgens mij samen met velen, verheugd dat er een veroordeling is gekomen van deze werkelijk walgelijke manier van gokken. Het is een goede zaak dat hier verder op wordt ingezet. Ik zou dit echter wat breder willen opentrekken naar de stroperij in haar totaliteit.

Deze stroperij heeft misschien nog het voordeel dat de betrokkenen zich bekendmaken door hun manier van gokken. Hierdoor kunnen we dit achterhalen. Het is echter dikwijls zeer moeilijk om stroperij op heterdaad te betrappen. Ik vraag me dan ook af of we niet meer kunnen inzetten op de controle van de wildverhandeling.

Als het jachtseizoen zelfs nog niet is aangebroken, zien we heel vaak dat er al wild te koop wordt aangeboden, wild dat wordt aangeboden vanuit Groot-Brittannië, vanuit Wallonië. Wettelijk gezien kan dat, maar dan moet men beschikken over de juiste importdocumenten.

Minister, misschien is het ook mogelijk om met het Federale Voedselagentschap eens na te gaan of er strenger kan worden gecontroleerd zodat men het wild dat uit andere vormen van stroperij komt, op die manier kan detecteren en in kaart kan brengen.

Collega's, ik denk dat iedereen deze praktijken veroordeelt, en het is ook illegaal. Ik wil toch nog eens herhalen – en het is goed dat die veroordeling er is, maar we moeten er nog veel meer ruchtbaarheid aan geven – dat wij in het handhavingsplan, ook in overleg met de federale overheid – of het nu de rechtbank, het parket of het Federale Voedselagentschap is – een integrale aanpak moeten hebben van die stroperij om nog een hardere vuist te maken. Ik had dit al beloofd in de commissie aan collega De Bruyn, en ik zal dit zeker ook verder uitvoeren.

Ik denk ook dat we het met het personeel alleen dat we vanuit de overheid inzetten – ook al verdubbelen of verdriedubbelen we dit – niet redden. We hebben ook mensen op het terrein nodig. Ook de burger kan zeer alert zijn. Als een burger ziet dat er in zijn buurt iets gebeurt dat niet kan, kan hij dit melden, kan de politie snel komen en kunnen wij ons daarop organiseren.

Ik vind ook de samenwerking met bijvoorbeeld de Hubertus Vereniging Vlaanderen belangrijk. Zij lopen op het veld. Zij zien dat. De bijzondere veldwachters zijn een meerwaarde om sneller ter plaatse te kunnen zijn en op te treden. Ook via sociale media – waar zijn de goksites? – kun je opmaken of er iets op til is.

Wat de boetes betreft, ben ik zeker bereid om in overleg met alle actoren, maar ook met het parket en de federale overheid, na te gaan of die boetes kunnen worden verhoogd. Ik denk dat dit inderdaad een afschrikking met zich kan meebrengen. Ik ben zeker bereid om, in het overleg met de federale overheid en met onze diensten, na te gaan of we er iets aan kunnen doen.

Laat ons dus samen de praktijk zelf meer bekendmaken zodat mensen dit kunnen signaleren, en dit globaal aanpakken samen met alle actoren.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Minister, ik ben blij dat u openstaat voor een verstrenging van de strafmaat. Ik denk dat daarmee wel een verschil kan worden gemaakt.

Het klopt natuurlijk dat niet alles kan worden opgelost met bijvoorbeeld het uitbreiden van de Natuurinspectieteams, alleen denk ik wel dat ze vandaag nogal met een beperkt aantal mensen zijn in West- en Oost-Vlaanderen, waar die illegale hazewindhondenpraktijk gebeurt.

Ik denk dat er dus op veel fronten toch wel wat vooruitgang kan worden geboekt. Ik merk dat u vanuit het parlement steun krijgt om de aanpak van stroperij te verstrengen. Ik denk dus dat we nog niet aan het einde van dit verhaal zijn in het parlement.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.