U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

 • het pact tussen Vlaanderen en Wallonië voor een betere arbeidsmobiliteit tussen de gewesten;
 • het dreigende watertekort in Vlaanderen;
 • de aanpak van illegale jacht met honden op hazen;
 • de asbestproblematiek;
 • de herbevestigde terdoodveroordeling van VUB-gastdocent Ahmadreza Djalaji door Iran;
 • de achterstand bij betalingen door het Rampenfonds;
 • de impact van de beslissing van Lufthansa m.b.t. Brussels Airlines op de luchthaven van Zaventem als economische groeipool;
 • de wachtlijsten bij het Agentschap Integratie en Inburgering;
 • de Unia-studie betreffende ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs;
 • de taalvereisten Nederlands bij zorgberoepen;.
 • de toeslag op de kinderbijslag voor kinderen met een handicap.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 7 februari 2018 (pdf)

Grondrechten kinderen en jongeren bij vrijheidsberovende en -beperkende maatregelen in geestelijke gezondheidszorg

Kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg kunnen in uitzonderlijke gevallen worden afgezonderd en gefixeerd. De plenaire vergadering bespreekt een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties over een betere bescherming van de grondrechten van deze jongeren en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
203 (2017-2018)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
204 (2017-2018)
van Ortwin Depoortere aan minister Geert Bourgeois
207 (2017-2018)
van Herman De Croo aan minister Geert Bourgeois
208 (2017-2018)
van Yasmine Kherbache aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Geert Bourgeois
210 (2017-2018)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
215 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
203 (2017-2018)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
204 (2017-2018)
van Ortwin Depoortere aan minister Geert Bourgeois
207 (2017-2018)
van Herman De Croo aan minister Geert Bourgeois
208 (2017-2018)
van Yasmine Kherbache aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Geert Bourgeois
210 (2017-2018)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
215 (2017-2018)

BESPREKINGEN

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.