U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • medische consultaties via een chatbot ;
  • het uitblijven van duidelijkheid over het uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap;
  • de begeleiding van ontslagen werknemers van Carrefour naar een nieuwe job;
  • de nieuwe lijst met knelpuntberoepen en de aanpak van de VDAB;
  • het gebruik van video-cv's voor sollicitaties;
  • bruiklenen en collecties in Vlaamse musea, naar aanleiding van de Toporovski-zaak;
  • de overgangsperiode bij de brexit;
  • de motie van Ronse betreffende de afschaffing van de taalfaciliteiten;
  • de noodzakelijke kennis en beheersing van het Nederlands als onderwijstaal;
  • de Limburgse Noord-Zuidverbinding.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 31 januari 2018 (pdf)

Nieuw decreet lokaal sociaal beleid

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in dat het bestaande decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004 moet vervangen. Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties die de gemeente, het OCMW en andere actoren ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot sociale grondrechten zoals recht op sociale bijstand, arbeid, een goede huisvesting of onderwijs. Door het decreet lokaal bestuur, dat het parlement op 21 december 2017 heeft goedgekeurd, wordt de integratie ('inkanteling') van het OCMW in de gemeente een feit. De Vlaamse Regering wil met het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid de regierol van de lokale besturen inzake sociaal beleid versterken en door een goede afstemming tussen Vlaams en lokaal sociaal beleid de hulp- en dienstverlening aan de burgers verbeteren, met respect voor de lokale autonomie. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
191 (2017-2018)
van Matthias Diependaele aan minister Geert Bourgeois
193 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering, verslag door Martine Taelman en Lorin Parys
1375 (2017-2018) nr. 1
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
van de Vlaamse Regering, verslag door Martine Taelman en Lorin Parys
1375 (2017-2018) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
184 (2017-2018)
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
191 (2017-2018)
van Matthias Diependaele aan minister Geert Bourgeois
193 (2017-2018)
van Tom Van Grieken aan minister Geert Bourgeois
194 (2017-2018)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Martine Taelman en Lorin Parys
1375 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
verslag door Karim Van Overmeire
1448 (2017-2018) nr. 1
Verslag

VASTE COMMISSIE VOOR TAALTOEZICHT

Voordracht van de kandidaten voor de benoeming van vijf vaste en vijf plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Martine Taelman en Lorin Parys
1375 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.