U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-Staten, anderzijds, ondertekend te Kasane op 10 juni 2016.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Voorzitter, dit is een gelijkaardig partnerschap als de partnerschappen die wij vanuit het Westen en Europa telkens goedkeuren. Er zijn geen garanties voor de ondernemers van de lokale bevolking. Dit partnerschap is een opvolging van een vorig akkoord, dat opgeschort is omdat het de lokale economie niet versterkte en niet beter inbedde in de wereldeconomie. Ze komen nu met een opvolging, die ook absoluut niet voldoet aan de aanvankelijke vereiste. Ze zijn op de vingers getikt door de Wereldhandelsorganisatie. Er zijn asymmetrische sectoren toegelaten. Dat is de mogelijkheid voor bepaalde Afrikaanse landen om bepaalde sectoren op een andere manier in de markt te zetten.

Dit akkoord, dat een opvolging is van een vorig, opgeschort akkoord, biedt zeker niet de garanties die men beoogt. Daarom kunnen wij dit ook niet goedkeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1382/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.