U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 januari 2018, 14.05u

Voorzitter
verslag door Jenne De Potter en Joris Vandenbroucke
1407 (2017-2018) nr. 1
De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het verzoekschrift over een belastingsupplement voor wagens waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is.

De heer De Potter, verslaggever, heeft het woord.

Jenne De Potter (CD&V)

Voorzitter, ik zal verslag geven over het eerste verzoekschrift.

Op 15 september 2017 werd een verzoekschrift ingediend over een belastingsupplement voor wagens waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is. Dat is behandeld in de commissie op 5 december 2017. De minister bezorgde een advies op 7 november.

De verzoeker wenst de aanpassing van de CO2-uitstoot van zijn voertuig in het kader van de jaarlijkse verkeersbelasting omdat de tabel met standaardwaarden die wordt toegepast wanneer de CO2-uitstoot van een voertuig niet bekend is, volgens hem niet zou overeenkomen met de werkelijke CO2-uitstoot. Hij baseert zich daarvoor op verschillende bronnen.

Minister Tommelein heeft een advies uitgebracht en stelt dat voor oudere voertuigen waarvan de CO2-normen niet bestaan, de decreetgever daarmee rekening heeft gehouden en daarvoor uitdrukkelijk een regeling heeft bepaald. De Codex Fiscaliteit voorziet in standaardwaarden voor voertuigen waarvan geen CO2-uitstoot is opgenomen in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Die tabel is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

In de praktijk wordt die tabel pragmatisch toegepast: indien de belastingplichtige via een officieel document toch kan aantonen dat de reële uitstoot van zijn voertuig lager ligt dan de standaardwaarden, zal de administratie uiteraard een gedeeltelijke ontheffing van de belasting doen. Dat is dus een weerlegbaar wettelijk vermoeden, maar in dit geval waren de argumenten die door de verzoeker werden aangedragen, onvoldoende om het vermoeden te weerleggen.

Dus concludeert de minister dat het weerlegbaar vermoeden in dit geval niet op een goede, objectieve manier kon worden weerlegd en dat de verzoeker helaas geen goede argumenten heeft in het kader van de bezwaarprocedure. De commissie heeft ingestemd met het advies van de minister.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.