U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Jan Peumans houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid.

De algemene bespreking is geopend.

– Caroline Gennez, ondervoorzitter, treedt als voorzitter op.

De heer Schiltz, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, ik wil graag verslag geven van dit kleine voorstel van decreet.

Collega's, even wakker worden, alstublieft. U weet dat op het federale niveau de mogelijkheid bestaat tot wetsevaluatie. Eén keer per jaar bezorgen de voorzitter van het Hof van Cassatie en het College van procureurs-generaal de lijst met wetten die aanleiding hebben gegeven tot interpretatieproblemen.

In Vlaanderen, bij ons dus, bestond dat nog niet. En dus heeft de voorzitter, samen met het Bureau en de commissie, het wijs geacht om ook te vragen dat de voorzitter van het Hof van Cassatie en de procureurs-generaal aan het Vlaams Parlement de lijst met decreten zouden bezorgen die aanleiding hebben gegeven tot interpretatieproblemen, zodat wij tot een degelijke ex-postdecreetsevaluatie kunnen komen en ons decretaal arsenaal kunnen aanscherpen.

Ik dank u.

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans (N-VA)

De verslaggeving van de heer Schiltz was heel duidelijk. Het is een heel duidelijk voorstel van decreet, dat uitgebreid is toegelicht in de commissie. Er is op alle vragen geantwoord. Ik hoef dat hier niet te herhalen. U kunt dat perfect nalezen. Het gaat over het stuk 1295/2. (Applaus bij de N-VA en van Herman De Croo)

De algemene bespreking is gesloten.

– Jan Peumans, voorzitter, treedt als voorzitter op.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1295/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.