U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Van dermeersch heeft het woord.

Na de wolf en Roodkapje wil ik verder gaan met de sprookjes, namelijk het sprookje van Miss België. Ik wil Angelina, de nieuwe Miss België, vanuit het Vlaams Parlement hartelijk feliciteren met haar overwinning dit weekend en haar heel veel succes toewensen.

Helaas zijn het afgelopen weekend op de sociale media een handvol dwaze berichten verschenen over de verkiezing van een mooi Antwerps meisje met Filipijnse roots tot Miss België. De media hebben dit de voorbije dagen opgepompt tot een zaak van staatsbelang. Enkele ongepaste tweets hebben in de media geleid tot uitspraken over hoe Miss België zou zijn overrompeld door en bedolven onder racistische tweets.

Minister, deze tweets vormden zelfs het hoofdpunt in het VRT-journaal, dat onder uw bevoegdheden valt. U hebt zich trouwens zelf ook niet onbetuigd gelaten. Ik citeer uw tweet: “Gedegouteerd ben ik. We moeten de ruggengraat van dit racisme breken. Niet vergoelijken, niet tolereren of negeren. Breken.” Dat is een straffe tweet.

Met dit alles worden de Vlamingen opnieuw ten onrechte door het slijk gehaald als een racistisch volk. Dat is uiteraard schadelijk voor het integratiebeleid en voor de reputatie van Vlaanderen en, bij uitbreiding, België in het buitenland. U doet alsof de toogpraat van een aantal mensen, die tegenwoordig op de sociale media plaatsvindt, ook maar enigszins representatief zou zijn voor wat de Vlamingen echt denken. Die Vlamingen hebben dat meisje overigens door middel van televoting tot Miss België verkozen.

Minister, dit handvol tweets en berichtjes is opgeklopt door uw tweet en door de media, waaronder de openbare omroep. Bent u er zich ondertussen van bewust dat dit is opgeblazen tot een internationaal mediafeit en dat dit erge gevolgen heeft voor Vlaanderen en, bij uitbreiding, voor België?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Voorzitter, waarover gaat het? Een jongedame is tot Miss België verkozen. Ik wil haar trouwens ook feliciteren. Ze heeft een aantal verwensingen naar het hoofd gekregen die we gerust onder de noemer racisme mogen klasseren. Dat is vreemd, want het is een dame van bij ons.

Mevrouw Van dermeersch, ik vind het vreemd dat u me deze actuele vraag stelt. Voor u is racisme blijkbaar oké. U negeert, vergoelijkt en tolereert dit. (Opmerkingen)

Het gaat niet om alleenstaande feiten. Dat is ook de reden waarom ik heb gereageerd. De voorbije maanden is het aantal racistische incidenten in de realiteit niet afgenomen. In een deel van de huurmarkt en van de interimkantoren is dit nog steeds schering en inslag. Dit geldt ook voor de sociale media.

Onze samenleving is gestoeld op drie beginselen die u terugbrengt tot de normen en waarden die we belangrijk moeten vinden, namelijk vrijheid, gelijkheid of gelijke kansen en solidariteit. Racisme valt op geen enkele manier met een van die drie beginselen in overeenstemming te brengen. (Applaus bij de meerderheid)

Minister, u doet het weer. U bent niet tot inzicht gekomen. Het racismespook wordt telkens opnieuw opgeroepen om de massa-immigratie en de multicultuur door te drukken en om de tegenstanders van het immigratiebeleid de mond te snoeren. Ik ben een van die tegenstanders. Het immigratiebeleid in dit land trekt op niets. U doet dat weer. Afgelopen weekend hebt u dat gedaan op de kap van een jong meisje dat Miss België is geworden. Ik vind dat een schande. (Rumoer)

Ik heb absoluut geen probleem met mensen die hun lot aan het onze verbinden en die Vlamingen onder de Vlamingen willen zijn. U wilt dat niet horen. U blijft liever uw nefaste immigratiebeleid doordrukken. Ik vind dat zeer schadelijk. (Rumoer. Opmerkingen van de voorzitter)

Ik zal nog eens duidelijk stellen wat het probleem is met het immigratiebeleid in dit land. Het probleem is een groot deel van de Noord-Afrikaanse migranten en de islamitische bevolking. Zeker in een parlement mag dat worden gezegd zonder voor racist te worden uitgescholden. (Rumoer)

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik vind het een bijzonder kwalijke tendens dat een paar berichten op sociale media, hoe idioot ze ook mogen zijn, plots nationaal nieuws worden. We hebben dat ook op andere momenten gezien. Die berichten worden plots representatief voor een hele samenleving. Dat is hier gebeurd. Voor de pers volstaan een paar tientallen ronduit racistische berichten op sociale media om te stellen dat Vlaanderen racistisch zou zijn.

Zowel de schrijvende als de audiovisuele pers en ook de openbare omroep moeten hier toch veel kritischer en professioneler mee omgaan, vind ik. Voorzitter, als dertig randdebielen op straat iets roepen, dan zal de pers daar geen aandacht aan besteden, en terecht. Maar als ze dat doen op Twitter of Facebook, dan zijn ze ineens representatief voor heel onze samenleving, en dat baart mij zorgen. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Somers heeft het woord.

Bart Somers (Open Vld)

Minister, ik ben heel blij met uw antwoord. U hebt heel duidelijk gedefinieerd dat wie de mond vol heeft over de westerse waarden, op de eerste rij moet staan wanneer men de strijd voert tegen racisme en discriminatie. Ik ben eigenlijk mevrouw Van dermeersch dankbaar voor haar tweede tussenkomst, omdat opnieuw bewezen is dat er inderdaad in onze samenleving partijen zijn die telkens opnieuw racisme en discriminatie, telkens opnieuw die aanslag op onze westerse waarden proberen te legitimeren. Ik ben dus heel blij met uw heel duidelijk standpunt ter zake, mevrouw Van dermeersch. (Applaus bij de meerderheid, sp.a en Groen)

De voorzitter

Ik heb twee keer gevraagd wie er wenste aan te sluiten, maar ik zal weer mild zijn zoals altijd.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Kijk eens naar de bezoekersbanken. Kijk eens welke jongeren hier zitten. Dit is Vlaanderen. (Applaus bij de meerderheid, sp.a en Groen)

Als wij in dit parlement niet een eenduidig signaal geven dat we elke vorm van racisme, elke racistische uiting heel sterk moeten veroordelen, dan geraken we in de problemen. Wij moeten vanuit dit parlement ons fatsoen houden, ook op sociale media. De tweet van onze minister was zeer, zeer terecht. Elke vorm van racisme moeten we bestrijden. (Applaus bij de meerderheid, sp.a en Groen)

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Dank u voor de bijkomende opmerkingen. Laat het duidelijk zijn, ik wil en kan racisme nooit minimaliseren. Mevrouw Van dermeersch, Ramzi Mohamed, zegt u dat iets? Youssra Tahiri, zegt u dat iets? Tae-Yoon Michielsens? Misschien begint er een belletje te rinkelen. Jihad Van Puymbroeck, daar hadden we het onlangs nog over. May Mudawi? Dit zijn maar enkele voorbeelden – u mag ze allemaal gaan opzoeken op de sociale media, en in de realiteit is het ook gebeurd – van mensen die te lijden hebben onder racisme. Zelfs al is het een minderheid van de bevolking, wij kunnen dit niet minimaliseren. Het is een kanker in de samenleving. Daarom zal ik mijn strijd daartegen voort blijven zetten. (Applaus bij de meerderheid, sp.a en Groen)

Minister, de Vlaming heeft te lijden gehad van het oppoken van het racismespook door u naar aanleiding van de verkiezing van Miss België, tot in de Filipijnen. Internationaal nieuws hebt u ervan gemaakt. U hebt de Vlaming gestigmatiseerd als racist. Het wordt hier weerom gedaan met mezelf, maar ik kan daartegen, want ik ben natuurlijk in de politiek gestapt omdat ik iets wil veranderen aan uw nefast immigratiebeleid en het immigratiebeleid van deze meerderheid die zojuist aan het woord was. Sprookjes komen tot een einde. Daar ben ik mee begonnen. (Opmerkingen van Johan Verstreken)

Helaas, want ooit was ik Miss België, maar na jaren in deze politiek in België ben ik helaas geëvolueerd naar Miss ‘België Barst’ omdat enkel een onafhankelijk Vlaanderen een volwaardig alternatief zal kunnen bieden voor het huidige wanbeleid dat hier wordt gevoerd en voor de manier waarop met de modale Vlaming omgesprongen wordt. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.