U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de herstructurering bij het Agentschap Integratie en Inburgering;
  • de controle op brandveiligheid en ontploffingsgevaar van woningen;
  • het derde weg-tracé voor de IJzeren Rijn;
  • de doorstroming van informatie over terreurgedetineerden met enkelband;
  • de terugkeer van de wolf in Vlaanderen;
  • de mediadiscussie over racisme naar aanleiding van de verkiezing van miss België;
  • het evaluatierapport betreffende de invoering van de ondersteuningsnetwerken in het kader van het M-decreet.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 17 januari 2018 (pdf)

Nieuwe eindtermen

De eindtermen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal moet kennen en kunnen. De huidige eindtermen zijn meer dan 20 jaar oud. Het Vlaams regeerakkoord bevat de ambitie om de eindtermen te evalueren met het oog op een reductie en duidelijker formulering ervan, en om de scholen meer vrijheid te geven voor het invullen van hun curriculum.

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in voor een nieuwe architectuur voor de onderwijsdoelen (de nieuwe overkoepelende term voor eindtermen, ontwikkelingsdoelen en andere doelen zoals basisgeletterdheid, uitbreidingsdoelen, cesuurdoelen en differentiële doelen). De ontwikkelingsdoelen en eindtermen worden geformuleerd vanuit 16 expliciet in het voorstel van decreet opgenomen sleutelcompetenties.

De oppositiefracties Groen en sp.a dienden na de goedkeuring van het voorstel van decreet in de Commissie Onderwijs elk een reflectienota in. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Lode Ceyssens aan minister Joke Schauvliege
161 (2017-2018)

BESPREKINGEN

BESPREKINGEN

verslag door Jenne De Potter en Joris Vandenbroucke
1407 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jenne De Potter en Joris Vandenbroucke
Verslag
verslag door Joris Vandenbroucke en Jenne De Potter
1413 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Joris Vandenbroucke en Jenne De Potter
Verslag

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.