U bent hier

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Er was de voorbije dagen weer heel wat kritiek op de VRT, naar aanleiding van de aanwerving van een nieuwe redacteur sociale media, waarbij de objectiviteit van de VRT nogmaals in twijfel werd getrokken.

Voor alle duidelijkheid, het gaat me niet om de persoon op zich. De dame in kwestie moet zich zoals iedereen maar bewijzen in haar nieuwe functie, maar het gaat wel over het aanwervingsbeleid, de selectieprocedure van de VRT. Quasi elke werkgever doet bij vergevorderde sollicitatiegesprekken een onderzoek op internet naar de betrokken sollicitant. Zeker als je iemand aanwerft als redacteur sociale media, bij de openbare omroep dan nog, ga je er toch van uit dat de werkgever eens heeft gecheckt wat de betrokkene allemaal gepost heeft. Indien men dat inderdaad had gedaan, dan had men meteen vastgesteld dat er een heel aantal dingen geschreven werden die niet door de beugel kunnen, dat er een heel aantal zaken zijn die vooral een links activistisch profiel benadrukken, en dat de betrokkene inderdaad ook actief is geweest bij de groene partij en heel wat andere linkse hobbyclubjes zoals Kif Kif en dergelijke meer.

Als je iemand met een dergelijk profiel een dergelijke belangrijke redactionele functie geeft bij een openbare omroep, dan kun je je toch de vraag stellen of dat nu inderdaad een objectieve keuze is, dan wel of het bewuste ideologische profilering is geweest van de VRT. Niet alleen ik heb dergelijke bedenkingen, ook Leo Neels, professor mediarecht aan de KU Leuven zegt: “De VRT moet wel grondig nagaan of de politieke overtuiging van betrokkene geen beletsel vormt.” Want: “In het verleden heeft ze zich heel vrijpostig uitgelaten op Twitter, en de openbare omroep moet heel voorzichtig zijn met opiniëring.”

Er kunnen dus toch wel vragen worden gesteld of de richtlijnen inzake onpartijdigheid zijn nageleefd. Mijn vraag is dus: hoe wilt u in de toekomst beter toezien op de politieke neutraliteit bij het aanwervingsbeleid van de VRT?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Het antwoord is heel eenvoudig: de VRT werft aan wie ze wil, de VRT is autonoom qua aanwervingsbeleid en de VRT doet dat volgens de normale regels van de kunst. Ik heb begrepen dat het betrokken personeelslid geselecteerd is uit een groep van 120 mensen. Daar kom je niet zomaar als beste kandidaat uit. Ik neem aan dat, als de VRT die keuze maakt, ze dat weloverwogen doet. Het is helemaal niet wenselijk dat de politiek zich mengt met het aanwervingsbeleid van de VRT en het is zelfs wettelijk onmogelijk – ik zou zeggen: gelukkig maar.

Daarnaast is het zo – en dat is een andere garantie naast de selectie, die volgens de regels van de kunst is verlopen – dat wanneer men in dienst treedt van de VRT men onderworpen is aan de deontologische code van de VRT en bovendien aan de tien basisprincipes inzake neutraliteit die heel duidelijk zijn. Ik heb gisteren met belangstelling een stuk gelezen van de ombudsman van de VRT, en ik ben het volmondig eens met elke letter die hij daarin heeft geschreven.

U zult het toch wel met mij eens zijn dat indien het ging om een personeelslid dat in het verleden actief was geweest aan de andere kant van het politieke spectrum, er misschien toch wel wat meer heisa over zou zijn. Beeldt u zich maar eens in dat het iemand betrof die in het verleden actief was bij het Vlaams Belang, die kritiek heeft op de islam, die kritiek heeft op allerlei multiculturele verenigingen en dergelijke meer, die een links politicus misschien gelijkgesteld zou hebben met een massamoordenaar. Denkt u nu werkelijk dat iemand met een dergelijk profiel in aanmerking zou komen om aangeworven te worden via de selectieprocedure van de VRT? Welnee, hij zou integendeel met pek en veren worden ingesmeerd door diezelfde openbare omroep. Dat is de dubbele moraal, de dubbele standaard van de VRT die ik hier bekritiseer en die mij trouwens de geloofwaardigheid van de VRT in vraag doet stellen. Daarom is mijn vraag aan u: kijkt u toch meer toe op de politieke neutraliteit bij de aanwervingen van de VRT-nieuwsdienst. Bij belangrijke redactionele functies moeten aanwervingen desnoods gebeuren via een neutrale, onafhankelijke instantie.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

De VRT heeft een voorbeeldfunctie op elk vlak: ook als het gaat over ethiek en deontologie. De VRT doet dat goed. Ombudsman Tim Pauwels heeft, zoals minister Gatz al zei, gisteren heel mooi het kader uiteengezet. Er is een deontologische adviesraad, er zijn verschillende deontologische codes, er is een heel apparaat uitgewerkt om de deontologie te respecteren. Wij vragen van de VRT terecht dat zij werk maakt van deontologie en ethiek. Maar, beste collega’s, ook wij, alle 124 volksvertegenwoordigers, hebben een deontologie en een ethiek hoog te houden. Bij dezen roep ik op dat wij de deontologische regels zouden respecteren. Het intimideren van medewerkers van onze publieke omroep hoort daar niet bij. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Minister, ik sluit mij volmondig aan bij uw antwoord. Het gaat om een competent iemand die uit een open procedure met 120 kandidaten komt. Het is inderdaad een jong iemand. Af en toe doen jonge mensen wel eens domme dingen, waarvan ze daarna – zo hoop ik toch – ook wel eens spijt hebben. Maar, minister en collega’s, het is tekenend voor de tijd dat iemand die vol enthousiasme begint aan een nieuwe job en die daarvoor op een zeer hoogwaardige manier werd geselecteerd, op het moment dat ze aankondigt dat ze die stap maakt, zonder veel kennis van zaken wordt neergesabeld. Het is tekenend voor de tijd dat een jong iemand die begint aan een carrière plots in een twitterstorm terechtkomt en op een zeer onbehouwen manier, ook vanuit dit parlement, wordt geconfronteerd met een aantal opmerkingen die ik beneden alle peil vind. (Applaus bij Groen, sp.a en CD&V)

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Voorzitter, ik heb niets aan mijn vorige antwoord toe te voegen.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Collega’s, quod erat demonstrandum: de VRT heeft de uitgesproken steun gekregen van de linkse partijen in dit parlement. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister, ik wil vooral benadrukken dat het hier gaat om een openbare omroep die wordt gefinancierd met miljoenen euro’s belastinggeld. Belastinggeld van alle Vlamingen, van links tot rechts. Als je dan vaststelt dat in nieuwsprogramma’s en zogenaamde duidingsprogramma’s en dergelijke meer telkens opnieuw diezelfde pensée unique naar voren wordt geschoven, waarbij boodschappen worden meegegeven pro migratie, pro multicultuur, pro Belgische eenheid, pro Europese Unie, enzovoort, kun je je toch afvragen hoe je jezelf in hemelsnaam nog een openbare, nog een publieke omroep kunt noemen. Als de VRT inderdaad de omroep wil worden van alle Vlamingen, een echt onafhankelijke omroep die alle meningen aan bod laat komen, van links tot rechts, dan is er bij de VRT nog heel veel werk aan de winkel. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.