U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 januari 2018, 14.08u

Voorzitter
van Rik Daems, Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Güler Turan en Wouter Vanbesien
1422 (2017-2018) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, ik zie dat de heer Rik Daems de eerste is die dit jaar bij motie van orde het woord vraagt.

De heer Daems heeft het woord.

Rik Daems (Open Vld)

Voorzitter, ik verwijs naar artikel 50 van het reglement van het Vlaams Parlement om bij motie van orde de spoedbehandeling te vragen van het voorstel van resolutie met het nummer 1422 van de heer Van Esbroeck, mevrouw Turan, de heer Kennes, de heer Vanbesien en mezelf over het buitenlands beleid. Ik zal straks, wanneer dit aan de orde is, de hoogdringendheid toelichten.

De voorzitter

Mijnheer Daems, op welk artikel 50 beroept u zich?

Rik Daems (Open Vld)

Voorzitter, in de nota die ik heb gekregen, staat dat ik moet verwijzen naar artikel 50. (Gelach)

Ik ben eerlijk.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.