U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 21 december 2017, 9.00u

Voorzitter
Mededeling van de voorzitter
De voorzitter

Mijnheer De Ro en mevrouw Segers, ik kom even terug op het debat van deze ochtend. We hebben hier in het openbaar gedebatteerd over Uplace. We hebben opnieuw contact gehad met het kabinet.

Ik kan u het volgende meedelen. Minister Muyters meldt mij dat hij, na raadpleging van de burgemeester van Machelen, die geen bezwaar meer maakt, de vertrouwelijkheid opheft wat de verslagen van de stuurgroep betreft. Dat wil zeggen dat die verslagen op het intranet zullen worden geplaatst en dat ze dus raadpleegbaar zijn. Wat het addendum bij het brownfieldconvenant Uplace betreft, meldt de minister dat dit addendum geen afgewerkt document is. Het document wordt niet gefinaliseerd. Het was een werkdocument en het wordt niet vrijgegeven.

Dat betekent dat de uitspraken die vanochtend werden gedaan door die twee, waarvoor normaal een gevangenisstraf wordt voorzien, uit de verslagen komen en dat daarmee de geheimhouding van de verslagen opgeheven is.

De heer Van Dijck heeft het woord.

Is dat vanaf nu opgeheven of is dat sinds gisteren opgeheven?

De voorzitter

De contacten die mijn kabinetschef had, dateren van donderdag 21 december 2017 om 12.13 uur.

Dat is, duidelijk, denk ik. We gaan daarover niet verder debatteren, dit was gewoon een mededeling van de voorzitter.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.